Luftforsvaret måtte gå en ny runde for å regne på P8-kostnadene

Forsvaret sier at en avgjørelse om innfasingen av P8 er nært forestående i tid. Etter det VOL erfarer måtte Luftorsvaret og Forsvarsbygg gå en ny runde for å regne på kostnadene.

INNFASING: Forsvaret utreder fortsatt hvor de norske overvåkingsflyene av typen P8 skal innfases på grunn av forsinkelsene i oppbyggingen på Evenes. Her er et amerikansk P8-fly på Andøya-besøk.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svarte senest onsdag i Stortinget om innfasingen av P8-flyene etter spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp). Han sa da at han ikke hadde fått noen anbefaling fra forsvarssjefen.