Nedgang totalt, men hotellene økte i fjor

Det var en liten nedgang for overnattingsbedriftene i fjor, men hotellene i regionen økte sammenlignet med 2018.

NEDGANG: Omsetningen ved Hotell Marena på Andenes gikk ned fra 2018 til 2019. – Airbnb kan være en del av årsaken til det, sier daglig leder Ranni Olsen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det ble solgt 140.075 overnattinger i Vesterålen i fjor. Det er 2.791 færre enn i 2018 eller en nedgang på 2 prosent. Til sammenligning økte Lofoten med åtte prosent, Norge økte med fire prosent og Nordland steg med 4,5 prosent totalt. Lofoten er vinneren i vår region med 557.000 overnattinger, 222.000 av disse var hotellovernattinger.


Hotell Richard With blir en del av Stordalen-kjede: - Kunne ikke la sjansen gå fra oss

Torsdag ble det kjent at Quality Hotel Richard With på Stokmarknes, blir en del av hotellkjeden Nordic Choice Hotels, som eies av Petter Stordalen. Quality Hotel er en del av Nordic Choice Hotels.


Nedgangen i Vesterålen kom innenfor markedsområdet camping/hyttegrend. Hotellene hadde på sin side en økning på 1 prosent.

Det ble i fjor solgt 86.627 hotellovernattinger i Vesterålen. Det er 823 flere enn året før. Hotellene står dermed for rundt 61 prosent av det totale overnattingsmarkedet.

Hotellene økte inntektene i fjor med 5,7 prosent sammenlignet med 2018. Omsetningen økte fra 58,2 millioner kroner til 61,5 millioner kroner. Inntekten per solgt rom økte fra 1.003 kroner i 2018 til 1.025 kroner i 2019.

Et annet trekk med hotellmarkedet er at det selges noen flere rom til ferie/fritids-markedet enn til yrkesmarkedet.

– Airbnb og dagsturer

Ikke alle hotellene i vesterålen hadde økning i fjor.Hotell Marena på Andenes fikk litt lavere omsetningen i fjor sammenlignet med året før.– Jeg tror nedgangen skyldes flere ting, både at flere turister kommer på dagsturer til Andøy og overnatter andre steder og at det finnes mange overnattingsalternativer i Andøy, sier daglig leder Ranni Olsen.

Hun sier at sommeren i år ser bra ut, men at det har vært en tung start på året.

– Vinterturismen her er kvalavhengig, og så langt har spekkhoggerne uteblitt. De holder seg lenger nord, sier hun.

Nordmenn og tyskere

Det er to grupper med reisende som peker seg ut, både når det gjelder hoteller og camping/hytter: Nordmenn og tyskere.

Nordmenn står for godt over halvparten av alle hotellovernattingene, og for 38 prosent av camping/hytte-overnattingene.


Nesten 15.000 har vært på vei til Måtind

Telleapparatene viser at nesten 15.000 turgåere har passert tellerne på veien mot Måtind. – Det sier litt om hva vi må håndtere, sier Sindre Wolf i Andøy kommune.


Den andre store gruppen er tyske gjester. Det er nesten fire ganger så mange tyskere som overnattet på et hotell i Vesterålen som dansker, som er den nest største utenlandske gruppen. Totalt var det 12.391 tyske gjester ved hotellene i fjor.

Etter danskene, var det 3.371 amerikanere som overnattet i Vesterålen som den tredje største utenlandske kundegruppen for hotellene.

Sverige og Nederland

Det er imidlertid få dansker som kommer til Vesterålen på camping-ferie. Etter nordmenn og tyskere, er det svensker og nederlendere som er de største kundegruppene i camping/hytte-markedet.

42 land og regioner

Tallene fra Statistikknett, viser at Vesterålen hadde gjester fra 42 land og regioner i 2019, blant annet 22 gjester fra Sør-Afrika, samt 44 gjester fra resten av Afrika.

150 kinesere kjøpte overnatting i Vesterålen og 153 gjester fra resten av Asia gjorde det samme.

Antall russere som besøkte Vesterålen doblet seg i 2019 sammenlignet med 2018. 1.395 russere overnattet i regionen i fjor.

Airbnb

Et kjapt søk på kommunene i Vesterålen gir denne dagen over 300 overnattingstilbud via Airbnb.

Nettstedet er blitt en stor aktør innenfor overnattingsbransjen, men Airbnb-overnattinger er ikke med i statistikken over.


Den Blå diamant venter fortsatt på reguleringsplanen

Da Vol snakket med Jan-Eirik Johnsen ved Sortland Handelspark i september i fjor, uttalte han at det jobbes videre med å realisere hotellprosjektet Den Blå diamant. Det gjør det fortsatt, men det er ikke mye bevegelse.


Firmaet Capia har laget en rapport om omsetningen for Airbnb i Norge. Den viser en økning i omsetningen på drøye 600 millioner kroner, til totalt 2,9 milliarder kroner. Airbnb formidlet 5,7 millioner overnattinger i 2019.

Capia har beregnet at kommunene i Norge kunne fått 242 millioner kroner i skatteinntekter fra utleie gjennom Airbnb dersom alt utleie blir oppgitt.

I år er det innført rapporteringsplikt for utleie gjennom Airbnb.

Beregningen fra Capia er heftet med en del usikkerhet siden Airbnb selv ikke utgir tall om sin virksomhet i Norge.