Kjøper 378 tonn torskekvote

Skipper Andreas Hanssen har investert i 378 tonn torskekvoter på nybåten Mjåsund. Dette ble gjennomførbart som følge av at A. H. Rederi kjøpte seg inn i selskapet hans med 48 prosent av aksjene.

KJEMPEINVESTERING: Gratulantene sto i kø etter at skipper Andreas Hanssen (nummer to fra høyre) kom hjem med nye Mjåsund. Fra venstre Rune Rydningen representerer A.H. Rederi som har kjøpt seg inn i selskapet med 48 prosent. Noe som realiserte storinvesteringen på 378 tonn torsk. Videre Samskapsrådgiver Egil Sakariassen og ordfører Knut Nordmo.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Som Andøyposten tidligere har skrevet, investerer Andreas Hanssen 16 millioner kroner i ny fiskebåt på 12.99 meter. Den tidligere båten med samme navn var på 10.99, og altfor liten til Hanssens fiskeriaktivitet, som var basert på samfiske av tre sjarkkvoter på om lag 120 tonn torsk.