Holder foredrag om nye droneregler:

– Etter 1. juli må du registrere dronen din og få kompetansebevis

– 1. juli kommer det et nytt regelverk for droner. Det er mye nytt, blant annet at du må registrere dronen din og få kompetansebevis, sier Jonny Rinde Johansen.

DRONEREGLER: Onsdag 4. mars skal Jonny Rinde Johansen informere om nye regler for droneflyging som trer i kraft fra 1. juli i år. Det skjer i kommunestyresalen på Andenes.  Foto: Tommy Hansen

Andøy

Han er både flyveleder ved Andøya lufthavn og sitter i styret i modellflyseksjonen til Norges luftsportforbund.

Onsdag 4. mars vil han informere om de nye dronereglene som gjelder fra 1. juli i år. Regelverket kommer som et resultat av to nye forskrifter som er vedtatt av EU. Det skjer i kommunestyresalen på Andenes.

Rinde Johansen sier at han holdt et lignende foredrag under årsmøtet til Vesterålen RC-klubb,

– Det nye regelverket gjelder for alle farkoster som veier mer enn 250 gram eller har kamera eller andre sensorer, sier Rinde Johansen.

Droner kan være både et nyttig verktøy og et morsomt leketøy, men skaper også problemer. NTB meldte tidligere i år at Avinor anmeldte 40 tilfeller av ulovlig droneflyging i fjor. Droner skaper også sikkerhetsutfordringer. I forbindelse med militærøvelsen Cold Response er det nå innført forbud mot droneflyging i store deler av Troms. Forbudet gjelder også nordspissen av Andøya.

Register

– Alle som flyr en drone som veier mer enn 250 gram, eller som har kamera, må registrere dronen i et register, og dronen skal utstyres med et registeringsnummer som kan spores tilbake til eieren. Den som skal fly, må også gjennomføre et kurs hos Luftfartstilsynet og gjennomføre en prøve for å få et kompetansebevis, sier Rinde Johansen.

I dag opererer man med kategoriene RO1, RO2 og RO3 innenfor droneflyging. Det nye regelverket medfører en ny inndeling med underkategorier basert på dronens hastighet og vekt.

– Det vil være fullt mulig og ordne alle dokumenter selv for å fly en drone. Melder du deg inn i Norges luftsportfobund kommer du inn under forbundet sikkerhetsstyringssystem. Da vil du få kompetanse og et sertifikat basert på våre systemer, som er godkjent av Luftfartstilsynet, sier Rinde Johansen.

Muligheter

Det nye regelverket gir også noen nye muligheter. Luftfarstilsynet skriver på sine nettsider at det under visse forutsetninger vil være mindre rigide regler for sikkerhetsavstander og at det vil bli enklere for både private og profesjonelle aktører å fly drone i EU/EØS-land.

– Det nye regelverket vil påvirke både privatpersoner og dem som driver med droner i det daglige. Vi vil derfor invitere både Forsvaret og brannvesenet til foredraget. Vi ønsker å å gi ut bred og god informasjon om det nye regelverket og jeg vil også demonstrere ulike farkoster og hva slags regler som vil gjelde for disse farkostene, sier Rinde Johansen.