Nå er det opp til Erna å avgjøre satellittbase

Kommunestyret i Andøy rakk mandag, før en brannalarm stoppet møtet, å vedta reguleringsplan for Andøya Spaceport. – Jeg håper på en eksplosjon i befolkningsutviklingen, sa varaordfører Lill Pettersen.

FISKERI: John Helmersen og SV mener konsekvensene for fiskerinæringen er for lite utredet i forbindelse med satellittplanene på Andøya. SV og MDG forsøkte først å få utsatt behandlingen av reguleringsplanen. Deretter stemte SVs to representanter mot planen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon, har folketallet i Andøy stupt. Det er derfor knyttet mye håp til etableringen av Andøya Spaceport, som skal skyte opp små satellitter fra Børvågen på Andøya. Tiltaket kan gi inntil 350 nye arbeidsplasser i Andøy.