Avlyser i Andøy

Flere arrangementer i Andøy i dagene framover avlyses på grunn av koronafaren.

Bilde fra Andøy kommunes Facebook-side om avlyste arrangementer. 

Andøy

Andøy kommune opplyser på sin Facebook-side at i morgen blir det verken vaffeltirsdag på Samskap eller workshop om folkehelse.

Planlagte arrangement i sykehjem og omsorgsboliger blir også avlyst inntil videre. Det gjelder blant annet kafé på ABBS i morgen og bingo senere i uka på Andenes Helsesenter omsorgsboliger.

- Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forebygge spredning av koronaviruset, og ikke utsette risikogruppen for fare. Selv om ingen er bekreftet smittet i Andøy, avlyser vi derfor arrangementene for å være på den sikre siden. Vi ber dere også om å begrense besøk på eldre- og sykehjem enn så lenge, oppfordrer Andøy kommune.