Andøy må kutte 4.000 sau for å nå klimamålene

Andøy har hatt en eventyrlig utvikling i sauenæringa de seneste årene. Regjeringens klimakur kan ta drepen på det. Det legges opp til 4.000 færre sau på utmarksbeite i Andøy innen 2030.

klimaslanking: Dersom Regjeringens melding om hvordan kutte 50 prosent av klimautslippene, blir det 4.000 færre sau på utmarksbeite innen 2030 i Andøy. arkivfoto: mette-helene berger amundsen 

Folk må ikke lures til å tro at vi redder verden ved å legge ned landbruket i nord.

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Sp
Andøy

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) advarer mot regjeringens klimakur, som hun er meget kritisk til.