Iverksetter tiltak etter korona-mistanke i barnehager i Andøy

Tiltak er iverksatt i to barnehager i Andøy for å stoppe smittekjeden umiddelbart dersom to personer med korona-liknende symptomer viser seg å være smittet.

Kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm i Andøy kommune.  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Andøy

Dette melder Andøy kommune i ei pressemelding.

– Vi har to personer i Andøy med korona-liknende symptomer, hvorav den ene nylig har vært i Sør-Norge, og den andre personen har vært i nærkontakt med denne. Begge to er nå i isolat og vil bli testet for korona, opplyses det.

– Heldigvis har dette blitt oppdaget så tidlig i forløpet at vi har mulighet til å stanse en mulig smittekjede dersom det skulle vise seg at de er smittet, sier smittevernlege Astrid B. Holm.

– Vi har kartlagt hvem de to har vært i kontakt med og potensielt kan ha smittet, og iverksatt tiltak i to barnehager på bakgrunn av dette.

Barnas hus

Det første mistenkte tilfellet er en person med tilknytning til Barnas Hus. Inntil testsvaret kommer tilbake holdes derfor alle berørte barn i Barnas Hus og ansatte vedkommende har hatt nærkontakt med i karantene. Barnehagen vaskes i morgen, før noen får komme tilbake dit.

Det andre mistenkte tilfellet er en person i omgangskretsen til et av barnehagebarna i Myrulla barnehage. Barnet holdes i karantene, og barnehagen vaskes ned før noen får komme tilbake dit.

– Vi har vært i kontakt med alle som nå må i karantene eller må finne andre løsninger for barna sine mandag som en følge av dette. Vi håper i det lengste at det skal vise seg å være en helt vanlig forkjølelse, og selv om det skulle vise seg å være korona vil de iverksatte tiltakene kunne bryte smittekjeden før flere blir smittet, avslutter Holm.