Reagerer på tvungen hytterenovasjon:

– Bør innføre unntak

Eiere av hytter og fritidsboliger har fått varsel om nyinnført lovpålagt renovasjon. Walther Norheim oppfordrer Andøy kommune til å vedta en forskrift som kan unnta visse områder.

renovasjonsavgifter: Mange eiere av hytter, fritidsboliger og hus som ikke er i bruk, har i disse dager fått overraskende brev fra Reno Vest om nye lovpålagte renovasjonsgebyr. Det røde huset til høyre har stått ubebodd i 10 år og tilhører Signe Åbergsjord. foto: mette-helene berger Amundsen 

Andøy

Reno Vest har, på vegne av sine eierkommuner i Vesterålen, fra 1. mars 2020 innført lovpålagt renovasjon for hytte- og fritidsboliger i Andøy, Bø, Hadsel og Lødingen. Foreløpig har ikke Sortland og Øksnes vedtatt ordningen. De avventer en administrativ utredning sett i forhold til forurensningslovens paragraf 30, som åpner for at kommunene i egen forskrift kan bestemme hvilke områder ordningen skal gjelde for. Ifølge brevet fra Reno Vest er det små muligheter for den enkelte til å komme seg unna ordningen, som er hjemlet i forurensningsloven paragraf 27. Det henvises til et brev fra Miljødirektoratet i 2013 som presiserer at avfall fra fritidseiendommer regnes som husholdningsavfall og at kommunen plikter å samle dette inn.