Andøy Taxi permitterer fem sjåfører:

– Eierne kjører selv det lille som er

Andøy Taxi har nå permittert fem sjåfører. – Det er nesten ingen turer lokalt, kun noen turer til sykehuset, sier drosjeeier Ronny Fagerli.

PERMITTERER: Jonny Eliassen og Ronny Fagerli i Andøy Taxi rammes hardt av koronaviruset. Frem sjåfører er nå permittert og det er nesten ingen drosjeturer lokalt. – Vi har litt kjøring til sykehuset på Stokmarknes, sier Fagerli.  Foto: Jørn Aune

Andøy

En næring som normalt ville vært travelt opptatt med å kjøre tilreisende, turister og helseturer internt i kommunen står nå i ro det meste av tiden.


Kjempenedgang for salg i Sortland den siste uken:

Sortland Næringsforening: – Kan nok ikke utelukke konkurser

Næringslivet i Sortland har den siste uken fått merke koronavirusets påvirkning. – Vi vet ikke omfanget av dette enda, men alle butikkene bortsett fra matbutikk og apotek har hatt en kjempenedgang den siste uken, sier Marius Steiro, styreleder i Sortland næringsforening, til VOL.


– Vi har permittert fem sjåfører. Drosjeeierne kjører selv sine biler på det lille som er av turer. Vi har fortsatt litt kjøring til sykehuset på Stokmarknes, men på Andenes er det ingen turer nå, sier Fagerli.

Restriksjoner

Han sier at det er innført restriksjoner når det gjelder sykehusturene.


Rødt vil pålegge bankene å ikke utbetale utbytter

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er naivt å tro at aksjonærer vil avstå fra utbytter hvis ikke staten krever det, og vil fremme forslag i Stortinget.


– Det skal være bare en passasjer i bilen. Det er noen få unntak der vi kan ha to i bilen, sier han.

Matkjøring

Han sier at drosjenæringen nå jobber med Andøy næringsforening om å få til et opplegg for hjemkjøring av mat.


Regjeringen vil holde norske bedrifter flytende: Minst 100 milliarder i krisepakke

Regjeringen etablerer to garanti- og låneordninger på minst 100 milliarder kroner for å holde norske bedrifter flytende. Men NHO og Virke vil ha mer.


– Det kan være et bra tiltak for å begrense ferdselen. Vi kjører mange eldre og syke og tenker ekstra over situasjonen. Selv holder jeg meg borte fra butikker og folkemengder, sier Fagerli.

Stengt sentral

Han er nå den eneste som er på jobb ved drosjesentralen på Andenes.

– Vi har stengt sentralen og den skal ikke være et møteplass for sjåførene. Sjåførene kan komme inn for å gjøre nødvendig papirarbeid og vaske bilene, men bare en om gangen, sier Fagerli.

Han sier at drosjeeierne fortsatt har vakt døgnet rundt, men at sjåførene nå har hjemmevakt.

Omfattes av tiltak

Sjåførene som permitteres er sikret full lønn i 20 dager etter permitteringen som følge at forliket i Stortinget om krisetiltak.

Også drosjeeierne er sikret noe inntekter fremover. Etter 17 dager vil de, på linje med andre selvstendig næringsdrivende i Norge, få dekket 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre seneste årene.

– Vi er nå i dialog med partiene i Stortinget om innretningen for dette. Drosjeeierne har kjøreplikt og kan fortsatt ha litt kjøring, blant annet til sykehus. Vi mener at dette må det tas hensyn til, sier Atle Hagtun i Norges Taxiforbund.