Evenes-soldater i karantene ved Andøya flystasjon

Noen soldater som skal tjenestegjøre ved Evenes flystasjon er nå plassert i karantene ved Andøya flystasjon. – Det skyldes forlegningssituasjonen på Evenes, sier luftvingsjef Eirik Guldvog.

MIDLERTIDIG: Luftvingsjef Eirik Guldvog sier at soldatene er plassert midlertidig i karantene på Andøya. Når karantene er over, overføres de til Evenes, sier Guldvog.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Evenes og Andøya er nå samlet under 133 luftving med en egen stasjonsgruppe på Andøya.

Guldvog overtok som luftvingsjef fra nyttår med Evenes som hovedbase. For tiden er han på Andøya.

En av oppgavene luftvingen har fått nå, er å håndtere soldater i karantene på grunn av egne karanteneregler i Nord-Norge.

– Vi har noen soldater som ble sendt til tjenestestedet tidligere enn planlagt på grunn av situasjonen. Utdanningen ble forsert og de fikk ikke permisjon og påskeferie som de vanligvis ville ha fått. Forlegningskapasiteten på Evenes er ikke ferdigbygget – og det er ikke kapasitet til å holde soldatene i karantene der, sier Guldvog.

Han sier at soldatene dermed ble sendt til Andøya flystasjon der de holdes i karantene som reisende til området sørfra.

– De blir på Andøya til karantenen er ferdig og overføres så til Evenes. Mest sannsynlig blir det til helge. Dette er tiltak for å ivareta soldatene og de kommunale påleggene, som er de samme i Andøy og Evenes, sier Guldvog.

Han regner med at forlegningskapasiteten på Evenes er på plass rett over påske, men at man har funnet midlertidige løsninger frem til at alt er ferdig.