Gir støtte til karantenetiltak i Vesterålen:

Fylkesmannen i Nordland vil dele landet i smittesoner

Fylkesmann Tom Cato Karlsen støtter karantenetiltakene som er innført i Lofoten og Vesterålen. – Fylkesmannen er av den oppfatning av at landet må deles inn i ulike smittesoner, skriver han i et brev til kommunene i Nordland. 

UTVIKLING: 23. mars var det registrert 2.636 personer som er smittet av koronaviruset i Norge. Figuren viser utviklingen totalt og antall nye smittede per dag. Figuren er basert på tall fra VG.  Foto: Illustrasjon: Jørn Aune/Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Andøy

Nordland er foreløpig det fylket i Norge med færrest smittede per tusen innbyggere. Det er så langt, ifølge VG registrert 19 personer med koronasmitte i fylket, noe som gir en smittegrad på 0,08 personer per tusen innbyggere.

SMITTESONER: Fylkesmann Tom Cato Karlsen vil dele landet inn i smittesoner. Han gir dermed støtte til karantenetiltakene som er iverksatt i Vesterålen.  Foto: Arkivfoto: Jørn AuneMøre- og Romsdal er nest nederst på denne listen med 56 registrerte smittetilfeller. Det gir 0,21 smittede per tusen innbyggere. Det betyr at Møre og Romsdal har 2,6 ganger flere smittede enn Nordland.


Ap-støtte til nordnorske karanteneregler

Arbeiderpartiet forstår at kommuner i Nord-Norge av smittevernhensyn ønsker å ha egne karanteneregler, selv om regjeringen innstendig ber dem droppe det.


Oslo har når dette skrives 636 smittede eller 0,92 per tusen innbyggere. Det er 11,5 ganger flere enn det man har i Nordland.

Fylkesmann Karlsen mener dette må få konsekvenser for hvordan man vurderer tiltak i Norge.


– Vi er lovpålagt å beskytte innbyggerne våre

Søndag ble det klart at kommunene i Vesterålen og Lofoten forlenger det som mange oppfatter som strenge karanteneregler, i en uke til.


– Hvordan utviklingen blir fremover avhenger i stor grad av hvilke tiltak sentrale myndigheter iverksetter. Fylkesmannen er av den oppfatning av at landet må deles inn i ulike smittesoner og ikke behandles under ett. Ved et ukontrollert utbrudd i Nordland vil vi antagelig se samfunn som kommer til å knekke sammen, det er Fylkesmannens største bekymring nå. Vi vil oppfordre Folkehelseinstituttet til å utarbeide mer spesifikke scenarier for de ulike landsdelene, skriver Karlsen i e-posten.

Risikogrupper

Fylkesmannen er bekymret over at noen kommuner har en stor andel eldre blant befolkningen.


891 permitterte har søkt om dagpenger

Det er nå kommet inn 891 søknader om dagpenger under permittering til NAV-kontorene i Vesterålen og Lødingen.


– Basert på tall fra SSB er 18 prosent av den norske befolkningen i risikogruppe grunnet alder (over 65 år). I Nordland er dette tallet 21 prosent, og vi har kommuner som har over 30 prosent av befolkningen i risikogruppe grunnet alderskriteriet. Dette sammen med lange avstander til sykehus og som tidligere nevnt sårbare kommuneadministrasjoner og lite helsepersonell sammen med kritisk mangel på smittevernutstyr kan gi oss en meget kritisk situasjon i Nordland. Dette er bakgrunnen for de tiltak som er innført og Fylkesmannen ber om at dette nå framsnakkes fra sentralt hold, skriver fylkesmannen.

Rekordmange mandag

Tallene som VG publiserer viser at mandagen ga rekord i antall nye smittetilfeller i Norge med 227 smittetilfeller.


Regjeringen utelukker ikke å stramme inn for kommuner med egne koronaregler

Regjeringen advarer kommuner og regioner mot å innføre egne karanteneregler. Vi må løpende vurdere om vi må gjøre mer, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H).


Nordland har som nevnt 19 registrerte smittede personer – tre av dem er fra Hadsel, mens en er fra Sortland.

For en av de tre i Hadsel beskrives sykdomsmgraden som mild. For de to andre og den ene i Hadsel har ikke VG noen opplysninger.

VG melder videre at Nordlandssykehuset har to personer innlagt på sykehus som følge av koronaviruset.