Vedtok vindkraftavtale

MDG/Ap vil ha lovlighetskontroll

Formannskapet i Andøy tok mandag på seg kommunestyrehatten og vedtok avtalen mellom Andøy kommune og Andøya vind AS. – Dette handler om sikre kommunens interesser, sa ordfører Knut Nordmo. Saken havner imidlertid hos fylkesmannen.

AVTALE: Formannskapet i Andøy vedtok mandag en avtale med utbygger Andøya Vind AS som vil gi kommunen 1,8 millioner kroner til næringsfond og et visst antall arbeidsplasser dersom vindkraftverket på Andmyran blir bygget.  Foto: Andøya Vind AS

Andøy

Kjell-Are Johansen (Ap) og Robert Svendsen (MDG) la frem et forslag om å utsette saken slik at den kunne behandles av kommunestyret i Andøy.

– Vi har tid til å behandle denne saken i kommunestyret. Utbygger har ikke fått godkjent en MTA-plan. Det blir galt dersom vi som formannskap skal sette oss som kommunestyret, sa Kjell-Are Johansen.


Ville bruke hasteparagrafen for å få underskrevet vindkraftavtale

Ordfører Knut Nordmo ønsket å bruke hasteparagrafen for å få flertall i formannskapet til å underskrive en samarbeidsavtale om utbygging av et vindkraftverk på Andmyran.


Både han og Svendsen påpekte at de ikke var i mot en avtale, men mente at man hadde tid til å ta saken i kommunestyret.

Flertall

Posisjonen i formannskapet ville ikke høre på det øret, og stemte for å behandle saken.

– Dette er ikke ja eller nei til vindkraft, men viktig for å sikre kommunens og Andøy-samfunnets interesser, sa ordfører Knut Nordmo.


NVE behandler ikke MTA-planen. Det er Prime Capital uenige i

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stopper behandlingen av den såkalte MTA-planen for vindkraftverket på Andmyran. Prime Capital mener planen uansett bør behandles.


Deretter var det ingen debatt om selve avtalen, som ble enstemmig vedtatt. Johansen og Svendsen stemte mot at formannskapet skulle bruke den såkalte hasteparagrafen.


Olje- og energidepartementet: – Andmyran vindkraftverk får ikke utsatt frist

Olje- og energidepartementet har i dag omgjort NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk. Dermed tas klagene til følge.


Lovlighetskontroll

Etter at vedtaket var fattet, varslet både Svendsen og Johansen at man vil be fylkesmannen i Nordland om en lovlighetskontroll av vedtaket.