Se opptak av pressekonferanse

33 testet i Andøy

Ordfører Knut Nordmo sa at 33 personer er testet for korona-virus i Andøy. Så langt er ingen prøver positive.

Andøy-ordfører Knut Nordmo informerer om koronasituasjonen i Andøy. Foreløpig er det ikke registrert koronasmitte i kommunen.

Andøy

Nordmo sa at 29 personer er testet på Andenes og fire er testet i Risøyhamn. Det er kommet svar på alle unntatt én prøve.

Nordmo sa videre at Anders Stave nå har overtatt som smittevernlege i Andøy, og skal lede det arbeidet fremover.

Han trakk videre frem at transport av eventuelle smittede eller personer som man skal teste er en utfordring som man jobber med å løse.

Lanserer nettbutikk

Nordmo sa at næringslivet i Andøy i dag lanserer en felles nettbutikk der man kan handle hos lokale bedrifter. Dette som et tiltak for å sikre omsetning for næringslivet.

Han sa ellers at han særlig er bekymret for de bedriftene som har fått yrkesforbud i forbindelse med korona-viruset.

Karantene

Andøy har, som flere andre nordnorske kommuner, videreført karantene for dem som reiser inn til kommunen sørfra.

– Vi har et liberalt system for dispensasjoner. De bedriftene som får inn arbeidskraft utenfra har god oversikt over hvem dette er, hvor de er og hvor de kommer fra, sa Nordmo.

Når det gjelder studenter og andre som vil hjem til Andøy på påskeferie, sa Nordmo at de må forholde seg til karantenereglene, men at det særlig er personer uten tilknytning til Andøy man vil ha kontroll på gjennom karantenereglene.

Nordmo vil mest sannsynlig komme med en ny oppdatering neste onsdag. Han ønsker også å få til at smittevernlegen kommer med en egen oppdatering om situasjonen.