Kommunelegen i Andøy: - «Søringkarantenen» bør gjelde til 14. april

Kommuneoverlege Anders Stave i Andøy anbefaler at «søringkarantenen» forlenges til 14. april.
Andøy

Andøy kommune er invitert til å fatte vedtak om dette i morgen (mandag).

Dette er en klar indikasjon på at alle kommuner i Lofoten og Vesterålen kommer til å fatte likelydende vedtak.

Sortland kommune skal blant annet ha et e-postmøte mandag, og Bø kommune skal ha et videomøte. Også det mandag.

Andøy var en av kommunene som delegerte myndigheten til å fatte smittevernvedtak til rådmannen og kommuneoverlegen, men Fylkesmannen i Nordland uttalte lørdag at kommunene ikke kan delegere avgjørelsen. Vedtaksretten ligger hos kommunestyret, men avgjørelsen kan delegeres til formannskapet, ikke til administrasjonen.

I alt har Andøy testet 37 personer, 35 er negative to er ikke besvart, opplyser kommuneoverlegen i et brev til Andøys innbyggere.