Stenger campingplasser for andre enn egne innbygger

Før helga gjorde fylkesmannen det klart at karanteneregler ikke kan bestemmes av kommuneadministrasjonen. Mandag gjennomførte formannskapet i Andøy møtet for å vedta videreføring av den såkalte «søringkarantenen». Møtet ble gjennomførert på internett og gikk direkte på Vol.

Formannskapet i Andøy skal i dag behandle en eventuell videreføring av karantenereglene ved reise ut av Andøy til områder sør i landet.

Andøy

Møtet kan du se i opptak i videovinduet øverst i saken.

Kommuneoverlege Anders Stave mener at karantenereglene bør forlenges til 14. april. Andøy kommune hadde overlatt til administrasjonen å avgjøre dette, men det kan man altså ikke gjøre.


Forsvarsansatte må bare være i hjemmekarantene på fritiden

Pendlere ved Andøya flystasjon får reise hjem til familien i påsken. Når de kommer tilbake, kan de fortsatt dra på jobb, men dem som har vært sør for Nordland må holde karantenen utenfor arbeidstiden


– Kommunestyret har delegert dette til formannskapet og formannskapet kan derfor gjøre vedtak, sier ordfører Knut Nordmo til VOL.

I møtet ble karantenereglene forlenget til 13. april. Vedtaket inkluder også at campingplasser i kommunen, inkludert vintercamping med spikertelt, kun er åpne for kommunens egne innbyggere.


Forslaget til vedtak

Under kan du lese forslaget til vedtak, som ble vedtatt:

Med det formål å forsinke spredning av Covid-19 vedtar formannskapet, med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstav d:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

Kommunene kan ikke delegere smittevedtakene til administrasjonen

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag.

4. Campingplasser i Andøy kommune, inkludert vintercamping med spikertelt, er kun åpne for kommunens egne innbyggere, jfr Regjeringens vedtak om forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Fellesarealer skal holdes stengt, da disse utgjør en ekstra smitterisiko. Tilgang til drikkevann og tømming av septik tillates.

Kommunelegen i Andøy: - «Søringkarantenen» bør gjelde til 14. april

Unntatt fra disse restriksjonene i pkt 1-3 ovenfor er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner kan søke dispensasjon fra karantenereglementet.
Kommunene kan ikke delegere smittevedtakene til administrasjonen

Flere kommuner, deriblant Bø og Sortland, har gitt administrasjonen fullmakt til å fatte smittevernvedtak. Det får de ikke lov til.
Kommunelegen i Andøy: - «Søringkarantenen» bør gjelde til 14. april

Kommuneoverlege Anders Stave i Andøy anbefaler at «søringkarantenen» forlenges til 14. april.