Robotavtale inngått med Andfjord Salmon

Disse robotoene skal rense anlegget til Andfjord Salmon

Andfjord Salmon og Mørenot Robotics har inngått kontrakt for leveranse av roboter og elektriske arbeidsflåter til Andfjords innovative gjennomstrømningsanlegg for landbasert lakseoppdrett.

Disse robotene skal altså rengjøre i anlegget. Illurstrasjon fra Mørenot Robotics 

Andøy

Kontrakten omfatter produksjon og installasjon av to elektriske arbeidsflåter, fem renholds-ROVer samt ulike pumper og utstyr til robotene. Leveransen inkluderer også kontrollrom, driftsstøtte og opplæring av driftspersonell, melder Andford Salmon og Mørenot Robotics i ei pressemelding.

Utstyret skal brukes i den daglige driften av det helt nye anlegget på Kvalnes på Andøya. Primæroppgaven er renhold og inspeksjon av bunn og vegger i bassenget.

– Inspeksjonene og renholdet som skal utføres av dette utstyret er svært viktig for oss. Vi har gjennom høsten og vinteren arbeidet sammen med Mørenot Robotics for å teste kapasitet og utvikle en robust kravspesifikasjon til renholdsoppgaven. Vi er veldig fornøyd med at dette nå er på plass, sier Christine Thomassen, direktør for fiskehelse i Andfjord Salmon.

– For oss i Mørenot Robotics er dette en stor og viktig kontrakt, og vi legger inn mye innsats for at Andfjord Salmon vil ønske oss som leverandør av elektriske arbeidsflåter og renholdsroboter også til sine ti neste basseng, sier Rune Rørstad, daglig leder i Mørenot Robotics.

Avanserte

Robotene til dette prosjektet er avanserte ROV-er som opererer automatisk i et forhåndsbestemt driftsmønster, men de kan også styres manuelt fra kontrollrommet.

– To av robotene er utstyrt med utstyr for slamsuging og skal arbeide på bassengbunnen. Ytterligere to roboter har som sin hovedoppgave å børste de 4 veggene i bassenget jevnlig. Den femte roboten skal brukes til inspeksjoner, forteller Rørstad.

– Rene overflater, lav turbiditet og lite partikler i vannet bidrar til god gjellehelse, mer oppløst oksygen, lavere oksygenforbruk, god passasje av lys, god fôringskontroll og generelt bedre vannkvalitet. Kontinuerlig renhold av bassengets overflater og fjerning av partikler forebygger dannelse av sedimenter, biofilm og oppformering av potensielt sykdomsframkallende mikroorganismer. Alle disse faktorene er vesentlige for god fiskevelferd. Sammen med Mørenot Robotics skal vi beholde vannet fra Golfstrømmen og Andfjorden rent og klart når det strømmer gjennom bassenget sier Thomassen i Andfjord Salmon.


Fakta om selskapene

Andfjord Salmons patenterte gjennomstrømmingsanlegg for lakseoppdrett, kombinerer det beste fra sjø- og landbasert oppdrett med stabil temperatur og riktig strøm i vannet. Det nye havbrukskonseptet har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet og fiskehelsen.

Mørenot Robotics er et selskap i Mørenot Gruppen og leverer undervannsroboter, elektriske arbeidsflåter og avanserte PE-konstruksjoner til sjø-, landbaserte og lukkede anlegg. Selskapet holder til i Bodø og har 14 ansatte.