Nordmo om kostnadsøkning på Evenes:

– Bare begynnelsen på en kostnadssprekk som vil bli som den på Ørlandet

Ordfører i Andøy, Senterpartiets Knut Nordmo, er klar på at gårsdagens varslede kostnadsøkning på en halv milliard på Evenes kun er begynnelsen på en kostnadssprekk som vil bli lik den på Ørlandet.

Ordfører i Andøy, Senterpartiets Knut Nordmo, er klar på at gårsdagens varslede kostnadsøkning på en halv milliard på Evenes kun er begynnelsen.foto: mette-H. Berger Amundsen 

Andøy

Onsdag varslet Regjeringen at de vil be Stortinget om et økt tilskudd til utbyggingen på Evenes på omlag en halv milliard kroner. Dette for å flytte hangaren som skal huse overvåkningsfly 300 meter, samt sikre en miljøvennlig avisningsmulighet for flyene på basen.

Mens Regjeringen og Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt er klare på at den eventuelle bevilgningen på en halv milliard ikke vil sprenge den nåværende rammen for prosjektet på 5,08 milliarder, er flere opposisjonspolitikere kritiske.

Knut Nordmo gjorde et brakvalg i Andøy, mye takket være hans partis klare standpunkt i saken rundt flyttingen av flystasjonen fra Andenes til Evenes. Nordmo er ikke nådig i sin kritikk av kostnadsøkningen.

– Dette er bare begynnelsen. Det har vært varslet siden 2016 og jeg mener helt klart at beslutningstakerne visste dette allerede da. Da kom det innspill fra faglig hold at prislappen de satte ikke ville holde. Siden har prislappen økt og økt. Jeg tror ikke dette er den siste økningen, for å si det mildt, sier Nordmo.

Da planene ble lansert i 2015 var prislappen på. omlag fire milliarder kroner for å flytte basen til Evenes.

I fjor økte regjeringen bevilgningen med 1,8 milliarder til 5,08 milliarder. Nordmo er klar på at han mener Evenes til slutt blir et nytt Ørland. Her var prislappen i 2011 på 5 milliarder. Nå har den passer 12 milliarder.

– Den ramma Huitfeldt snakker om, kan hun ha for seg selv. Den varer ikke lenge. Min spådom er at Evens vil komme opp i tosifret milliardbeløp innen kort tid.


– Tror ikke saken har nok oppmerksomhet til at noen snur

Arne Ivar Mikalsen i Venstre mener fortsatt Evenes aldri burde blitt valgt som base for maritime overvåkningsfly, men har ikke tro på at hans eget parti eller de andre regjeringspartiene snur i saken. Han tror heller ikke de andre partiene i Stortinget vil snu i saken.


Fornuft mot prestisje

Nordlund er imidlertid usikker på om det vil endre vedtaket. Han tror, som så mange andre, at det kommer an på hvor mye politisk prestisje enkeltpartier og politikere er villig til å miste.

– Fornuften tilsier at noen burde sette en fot i bakken og gjøre noen vurderinger om det de er i ferd med å gjennomføre er klokt og forsvarlig. Hvor mye politisk prestisje noen er forberedt på å tape. Vil man være villig å bruke så mye penger på noe som er dømt til å mislykkes.


– Jeg liker det jævlig dårlig

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg er slett ikke fornøyd med at regjeringen har bedt om å få mer penger til MPA-hangar på Evenes.


– Kaster penger på problemet

– Hva legger du i at det er dømt til å mislykkes?

– Nå har de jobbet på spreng både i regjering og Forsvarsbygg på å finne ei løsning på hvordan de skal få ført opp en hangar. Løsningen er å kaste masse penger på problemet, sier Nordmo.

Han mener usikkerhetsmomentene er mange, og at de vil føre til økte kostnader i milliardklassen.

– Enda vet vi ikke konsekvensen for militær luftfart eller sivil luftfart. I tillegg vet vi ikke hvordan de skal drifte Evenes som en QRA-base hvor kampfly skal være operativ på noen minutter. En vet heller ikke hvordan en skal lagre armerte fly så tett opp mot sivil luftfart på et geografisk lite område. Fortsatt er det så mange spørsmål som ikke er besvart, og fortsatt hevdes det at man ikke vil overstige rammene på 5,08 milliarder. Alle skjønner at det aldri vil kunne gå, sier Nordmo.


VOL mener:

«Nå får det være nok!»

Regjeringen Solberg bør nå ha fått nok ammunisjon til å stanse kostnadssluket Evenes, og si at overvåkingsflyene skal være på Andøya. Nok er nok!