Se informasjonsmøte i opptak:

Skoler og barnehager i Andøy åpner 27. april

Alle barnehagene og skolene for 1. til 4. klasse i Andøy åpner 27. april. Det kom frem da Andøy kommune holdt informasjonsmøte om koronasituasjonen fredag. – Åpningen skal skje forsvarlig og trygt, sa skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen.

Andøy kommune, med ordfører Knut Nordmo i spissen, informerer om koronasituasjonen i Andøy kommune.

Andøy

Det er foreløpig ikke registrert koronasmitte i Andøy. Denne uken ble den såkalte søringkarantenen opphevet. Det neste som står for tur er åpning av skoler og barnehager.

– Skolene åpner for 1. til 4. klasse 27. april. Det betyr at vi må fortsatt ha tilbud til eldre elver med foreldre som har samfunnskritiske oppgaver. Vi må videre ha et tilbud om hjemmeskole, sa Ellingsen.

Han sa at videre at det vil bli iverksatt en rekke tiltak, både hygienisketiltak og tiltak for å redusere kontakt mellom elevene.

– Det vil bli gjennomført vernerunder ved alle skolene, også friskolene, for å se at alt er på plass til åpningen, sa Ellingsen.

Enhetsleder Merete Olsen sa at barnehagene vil ha redusert åpningstid de første 14 dagene.

– Alle barnehagene åpner 27. april, også de private. For å organisere ungene i mindre grupper, vil vi ha åpent 7,5 timer per dag for å sikre at vi har nok voksne til alle gruppene. Vi vil gjøre tilpasninger av bygg og uteområder. Vi skal ha ungene i mindre grupper, og gruppene skal ikke blandes. Vi gjør også kartlegging for å se om noen barn er i risikogruppene for sykdom, sa Olsen.

Hun sa at man også i barnehagene skal gå vernerunder.

Både Olsen og Ellingsen understreket at skoler og barnehager vil få en annerledes drift enn før når man nå åpner igjen.

Foreldre som har spørsmål til Andøy kommune kan melde disse til sin skole innen mandag 20. april.

48 testet

Kommuneoverlege Anders Stave sa at 48 personer er testet i Andøy og at 46 av testene har vært negative.

– Vi venter på svar for to tester. Fremover vil vi teste bredere, i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, sa Stave.

Han sa videre at man nå har mer på plass når det gjelder transport av smittede personer og isolasjonsplasser.

– Jeg tror vi nå er rustet for det vi kan komme til å møte fremover, sa Stave.