Nordland Ap:

– Regjeringen må sikre finansiering av Andøya Spaceport.

Nordland Arbeiderparti krever at Regjeringen sikrer finansieringen til Andøya Space Port.

Kjell-Are Johansen i fylkestingsgruppa til Nordland Arbeiderparti. Arkivfoto 

Andøy

Det kommer frem av ei pressemelding i dag.

I februar 2019 leverte Andøya Space Center en søknad om 1,3 milliarder i rammefinansiering fra staten. Pengene skal brukes til å bygge oppskytningsbasen Andøya Spaceport for småsatellitter på Andøya. Søknaden har nå vært til grundig kvalitetskontroll, og konklusjonen er entydig: Norge bør satse på etablering av base og nasjonal kapasitet for oppskytning av små satellitter.


Tviler seg fram til at Andøya Spaceport er lønnsom

En rapport fra Norsk romsenter konkluderer med at Andøya Spaceport er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det er betydelig usikkerhet knyttet til vurderingen.


– Norsk Romsenter påpeker at en slik etablering vil være viktig for norsk romindustri, som har stort vekstpotensial i fremtiden. Videre vil denne etableringen ha stor betydning regionalt og lokalt. Andøya Spaceport vil styrke både norsk næringsliv og norsk forskning, skriver Kjell-Are Johansen i fylkestingsgruppa til Nordland Arbeiderparti i pressemeldingen. før han fortsetter:

– Norge er ikke aleneom å ville ta en posisjon i det voksende markedet for kommersiell romvirksomhet. Miljøet i Andøy ligger godt an i Europa, men flere andre land sine regjeringer har vært og er svært offensive når det kommer til å satse på romvirksomhet. Både Sverige, Portugal og Skottland ønsker å etablere base for oppskyting av små satellitter. Den internasjonale konkurransen er hard, og det haster med å få på plass finansieringen. For å starte opp prosjektet og forberede første oppskytning, er Andøya Spaceport avhengig av at en finansieringsløsning kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett for 2020.


Nordland fylkesting anmoder på denne bakgrunn om at:

  • Regjeringen og Stortinget sikrer finansiering av prosjektet for småsatellitter på Andøya i revidert nasjonalbudsjett 2020
  • Regjeringen og Stortinget gjennom dette følger opp løftet til befolkningen i Andøy om en ekstraordinær innsats til omstillingstiltak.