Disse veiene i Vesterålen blir asfaltert i løpet av året

Nordland fylkeskommune skal bruke 80 millioner på asfaltering av fylkesveger i 2020. -Vi skulle veldig gjerne brukt mer, men det er dette vi har funnet rom til å bruke på vedlikehold, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.
Andøy


Arbeidet som skal gjøres består for det meste av mindre utbedring på noen av vegen, og reasfaltering.

– Til sammen vil omtrent 100 kilometer fylkesveg i Nordland få ny asfalt i løpet av 2020, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Fylkesråd Bentzen legger til at det kan bli gjort små justeringer på listen over planlagte prosjekter.

– Det kan komme mindre justeringer. Men disse prosjektene er det vi har lyst ut anbud på å få gjennomført i år, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Følgende veistrekninger i Vesterålen skal det asfalteres på i løpet av 2020:


Andøy


Fv. 82 Rishøyhamn-Ærås.

2.385 meter

Fv. 82 Skarstein

819 meter

Fv. 82 Skarstein

1.670 meter

Fv. 7706 Andøybrua-Risøyhamn

2.2440 meterØksnes:


Fv. 821 Staven- Myre

5.340 meter

Fv. 7668 G/S- vei sentrum Myre forbi idrettshall

870 meterHadsel:


Fv. 7634 Melbu

2.480 meter

Fv. 7630 Raftsundet

3.117 meterSortland:


Fv. 7682 Holmstaddalen

4.740 meter

Fv. 764 Oshaugen-Nuva

520 meter