Regionrådet: Full støtte til satellittbase i Andøy

Vesterålen Regionråd har gitt full støtte til etableringen av Andøya Space Po

Vesterålen Regionråd gir full støtte til Andøya Space Port. 

Andøy

– Hvis Norge skal lykkes, må norske myndigheter sørge for at oppskytningsbasen på Andøya blir en realitet, og det må skje raskt, for flere land ønsker å etablere base for oppskytning av små satellitter: Sverige, Portugal og Skottland. Hvis Stortinget og regjeringen bidrar til finansieringen i revidert nasjonalbudsjett 2020, kan første oppskytning skje allerede i 2021, heter det i uttalelsen fra regionrådet.

Politikerne minner om at basen må bygges på Andøya, som er det eneste stedet i Norge som egner seg for oppskyting av små satellitter.

– I en tid der Norge trenger flere bedrifter som kan vokse og skape arbeidsplasser, er Andøya Space­port et enkelt prosjekt å satse på. Planene er klare, og dersom pengene kommer på plass, vil vi umid­delbart skape arbeidsplasser og aktivitet. Andøya Spaceport sikrer at høykompetent arbeidskraft det er internasjonal konkurranse om, blir i Norge. Samtidig får vi en enestående mulighet til å videreutvikle norsk kunnskap om romfart og andre teknologifag