Regionrådet: Krever fortgang i havneplanene for Andøy

Et enstemmig Vesterålen Regionråd gir sterk støtte til havneplanene i Andøy.

Vesterålen Regionråd har sluttet seg til kravet om en storstilt utbygging av Andenes havn. 

Andøy

Regionrådet har dermed sluttet seg til kravet fra Andøy-politikerne. De har syv ulike argumenter for å få fortgang i planene.

· Den økonomiske krisen nå gjør det viktigere enn noen gang å få fart på planene for en utbedret havn.

· Etablering av fiskerihavna er en sentral del av premisset i omstillingsplanene for Andøy kommune, der målet er 350 nye arbeidsplasser.

·Koronakrisen har vist oss hvor viktig det er å sikre arbeidsplasser som er basert på lokale råvarer. Norge må legge til rette for at mer av foredlingen av fisk kan skje lokalt, fremfor å bli sendt ut av landet for foredling.

·Andenes fiskerihavn er den havna i Norge som ligger aller nærmest de store fiskefeltene på kontinentalsokkelen.

· Foredling av lokale råvarer er bra for klimaet, og fiskerinæringen bidrar til å redusere utslippene av klimagasser når havna blir utbedret og flåten kan levere lokalt hele året.

· Nå må staten holde sine løfter for at hele havneprosjektet skal kunne gjennomføres.

· Hvis myndighetene nå gir klarsignal om at bevilgninger vil komme, kan Nordland fylkes-kommune og Andøy kommune sette i gang. Det vil skape arbeidsplasser helt fra starten av.