Riksrevisjonen med knallhard kritikk av kvoteystemet

Riksrevisor Per Kristian Foss kommer med knallhard kritikk av Nærings- og fiskeridepartementets håndtering av fiskeripolitikken. – Endringer av kvotesystemet har ikke vært godt nok utredet.

ALVORLIG: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det er alvorlig at kvotesystemet har ført til redusert fiskeriaktivitet i mange kystsamfunn.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Andøy

Riksrevisjonen konkluderer med at lønnsomheten i fiskerinæringen har bedret seg fra 2004 til 2018, men at det samtidig er blitt færre fiskere og mindre aktivitet i mange kystsamfunn.

En annet poeng som trekkes frem er at eierskapet er konsentrert på færre hender og at fartøyene i stadig mindre grad eies av registrerte fiskere.

Alvorlig

«Alvorlig» er den nest sterkeste kritikken riksrevisjonen kan gi.

– Vi mener at summen av endringene i kvoteystemet har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn, mener Foss, og plasser dette under merkelappen «Alvorlig».

– Konsekvensene er alvorlige for de kystsamfunnene som mister arbeidsplasser når villfiskindustri og mottak forsvinner fra kommunen, sier Foss.

Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen kommer også med kritikk av samfiskeordningen som gjør det mulig for en reder å eie flere båter, og fiske flere kvoter på ett fartøy uten å kondemnere de andre fartøyene. Riksrevisjonen mener dette har ført til at flere båter ligger uvirksomme.

Riksrevisjonen mener at det er sterkt kritikkverdig at samfiskeordningen har fått virke i 10 år selv om de negative konsekvensene var kjent på forhånd.

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at det ikke finnes systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om kvoteprisene i Norge.

Vesterålen bra ut

På spørsmål fra NRK om det er regionale forskjeller på virkningene av fiskeripolitikken svarer Foss bekreftende.

– Det er store regionale forskjeller. Lofoten, Vesterålen og deler av Øst-Finnmark har kommet best ut, mens Vest-Finnmark og Troms har kommet dårligere ut, sier Foss.

Eierbegrensning

Riksrevisjonen anbefaler at nye endringer av kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet og at man bør vurdere å innføre eierbegrensninger for kystflåten.

Videre anbefaler man tiltak for å hindre at koblingen mellom kvote og fartøy svekkes og tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for lokalsamfunnene.