Forsvarsministeren mener Andøya Spaceport kan bli en «strategisk viktig ressurs»

Forsvaret anser det som sannsynlig at fremtidige konflikter også vil innebære angrep i verdensrommet. En kommersiell oppskytningsbase for små satellitter på Andøya kan derfor bidra til å ivareta norsk sikkerhet, skriver E24.

Andøya Spaceport.  Foto: Norconsult

Andøy

Det kommer frem i et svarbrev fra næringsminister Iselin Nybø (V) til Stortingets næringskomité, som E24 har fått innsyn i, der også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir sin vurdering av det uavklarte prosjektet.

Forsvarsministeren mener at Andøya Spaceport «på sikt vil kunne være en strategisk viktig ressurs for å ivareta norske forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser samt styrke vårt bidrag til NATO og samarbeid med nære allierte.»

Forsvarsministeren argumenterer med at den strategiske betydningen av verdensrommet øker, og at antallet små satellitter til både kommersiell og militær bruk forventes å øke kraftig.

«Det anses som sannsynlig at angrep mot infrastruktur i verdensrommet vil kunne inngå som del av fremtidige konflikter. Rask tilgang til oppskytningskapasitet for å erstatte eller forsterke viktige militære eller samfunnskritiske satellittbaserte tjenester kan derfor være av stor strategisk betydning i krise, krig og fred,» melder Bakke-Jensen i brevet, gjengitt på nettstedet E24.