Må vite hvor ledningen går

Grunneier Jon Normann Tviberg sier at han ikke uten videre kan gi samtykke til fri grunnavståelse til vannledning over eiendommene sine i Forfjord. Han ønsker først å få kjennskap til vannledningens traseer.

mangelfullt: Grunneier Jon Normann Tviberg reagerer på at Andøy kommune vil ha samtykke til fri grunnavståelse til vannledningen over eiendommene hans i Forfjord uten at han har fått noe informasjon om trasévalg. foto: asle-Torbjørn berger Amundsen 

Andøy

Tviberg bor i Vanvikan, og benytter eiendommen som fritidsboliger. Det er barndomshjemmet til moren hans. I et brev til Andøy kommune, påpeker Tviberg at det er feil at han som hjemmelshaver har fått påvist hvor ledningen skal gå.