Kommunestyret i Andøy:

Samles til nettmøte

Kommunestyret i Andøy samles i dag til det første av to møter i mai. Etter planen skal skjebnen til Åse barnehage avgjøres i dag, men som VOL har skrevet blir saken etter alt å dømme utsatt til i juni.

Kommunestyret i Andøy samles til nettmøte. Budsjettregulering og en eventuell nedlegging av Åse barnehage er blant sakene som skal behandles, selv om alt tyder på at disse sakene blir utsatt.

Andøy

Kommunestyret i Andøy skal ha møter både denne mandagen og mandag 25. mai.

Til dagens møte står budsjettregulering og en mulig nedleggelse av Åse barnehage på sakskartet. Men Senterpartiet vil utsette saken til juni-møtet og siden partiet har flertall alene, blir saken etter alt å dømme utsatt.


Utsetter budsjettregulering og barnehagevedtak

– Det er vanskelig å vedta noe når vi ikke har avviksrapportene. Derfor vil vi vente til de foreligger, sier varaordfører Lill Pettersen.


Du kan følge dagens møte på VOL fra klokken 11.00.