Vil løse Måtind-parkering:

Skal utrede parkeringsløsning ved Bauktuva

Kommunestyret i Andøy vedtok mandag at man skal utrede en parkeringsløsning ved Bauktuva. Forslaget kom fra Robert Svendsen i MDG.

UTREDES; tor utfart til Måtind skaper parkeringsutfordringer ved Bauktuva. Nå skal Andøy kommune utrede en parkeringsløsning.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Parkeringsproblemene ved Bauktuva har vært diskutert lenge.


Nesten 15.000 har vært på vei til Måtind

Telleapparatene viser at nesten 15.000 turgåere har passert tellerne på veien mot Måtind. – Det sier litt om hva vi må håndtere, sier Sindre Wolf i Andøy kommune.


Politiet har bedt Statens vegvesen om å skilte parkeringsforbud i vegbanen på begge sider av bakketoppen der de fleste parkerer bilene for å gå på Måtind. Det vil ikke vegvesenet gjøre.

Valgflesk

I august i fjor troppet fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og lovet fylkeskommunal bistand for å finne en løsning.

– Jeg vil sette våre folk i gang med å se på hva som må og kan gjøres for å løse dette. Så tar vi saken opp med Andøy kommune og finner en løsning, sa Norvoll i et pressemøte ved Bauktuva.


Lovet løsning under valgkampen, men gjør ingen ting

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) lovte før valget i fjor at fylkeskommunen skulle ordne opp i parkeringen ved Måtind. – Pengene vi skulle bruke til dette har vi ikke nå. Det er fryktelig beklagelig, sier Norvoll.


Men Norvoll sine løfter holdt ikke lenge. Nordland fylkeskommune har nå ingen planer om å bistå Andøy med å finne en løsning.

Ordfører Knut Nordmo sa i kommunestyremøtet mandag at fylkeskommunen som veieier var positiv til at Andøy kommune tok med grunneiere for å etablere parkering.


Vil ikke sette opp forbudsskilt ved Bauktuva

Statens vegvesen vil ikke skilte med parkering forbudt ved Bauktuva på fylkesveg 976. – Løsningen er å få bilene bort fra veien, sier Dag Gunnar Hanssen, senioringeniør i Statens vegvesen.


Kjell-Are Johansen (Ap) sa at man ikke måtte gi opp å få fylkeskommunen med på finansieringen av en parkeringsløsning.

Forslag

Robert Svendsen (Miljøpartiet de grønne) konkluderte med at kommunestyret måtte gjøre et vedtak slik at man ga oppgaven til administrasjonen.


Fylkesrådslederen om Måtind-parkering:

– Fint om vi kan være godt i gang til neste sesong

– Jeg vil sette våre folk i gang for å finne ut hva som må og kan gjøres, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll om parkeringsutfordringene ved Måtind på Andøya.


Han fremsatte derfor følgende forslag;

– Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med et forslag til løsning på parkeringsproblemene på Baugtuva.

– Rådmannen avklarer planbehov, eiendomsforhold, lokalisering og økonomi/finansiering.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til Svendsens forslag.