Se kommunestyret i Andøy i opptak:

Behandler plan for rassikring

I dag skal kommunestyret i Andøy behandle planen for rassikring av veien mellom Andenes og Bleik. Men om ikke noe uforutsett skjer, vil det ta flere år før Nordland fylkeskommune finner penger til prosjektet.

Kommunestyret i Andøy samles til nytt bare en uke etter det forrige. En rekke saker skal behandles, men kanskje er skredsikringsplanen for fylkesveien mellom Andenes og Bleik den største enkeltsaken.

Andøy

Det er bare en uke siden forrige kommunestyremøte. Årsaken er at sakene har hopet seg hopp, både på grunn av koronaviruset og at det siste fysiske møtet kommunestyret hadde, ble stoppet av brannalarm.

En rekke valgsaker, regional veteranplan og forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede er blant sakene som skal behandles. Noen dispensasjonssaker fra kommuneplanen arealdel skal også behandles.


Folkemøte onsdag:

Ferdig med reguleringsplan – men det blir ikke rassikring før tidligst 2025

Onsdag inviterer Statens vegvesen til folkemøte om rassikringen mellom Andenes og Bleik. Men det vil gå flere år før det blir noe av prosjektet.


Den kanskje største enkeltsaken er reguleringsplanen for rassikringen av fylkesvei 7702 mellom Andenes og Bleik. Statens vegvesen har kommet frem til at den beste løsningen er en tunnel som starter ved kirkegården på Bleik og som kommer ut rett på sørsiden av den eksisterende tunnelen. Dermed vil veien fortsatt gå forbi utsiktspunktet i Klæva.


Byggestart i 2021

– Nå starter planleggingen av ny tunnel mellom Bleik og Andenes. Byggingen kan starte i 2021, sier Svein Eggesvik (Sp), som er fylkesråd for samferdsel i Nordland.


I mai i fjor kom daværende fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, med gladmeldingen om at det ville bli byggestart for tunnelen i 2021. Men da fylkestinget behandlet budsjettet for 2020, ble det klart at det likevel ikke var penger til tunnelprosjektet. Trolig vil det ikke stå ferdig før i 2025 eller 2026.


Fylkeskommunens budsjett:

Utsetter rassikring mellom Andenes og Bleik

Nordland fylkeskommune utsetter rassikringen mellom Andenes og Bleik. Årsaken er at et annet prosjekt er blitt dyrere.


Du kan følge kommunestyremøtet her på VOL fra klokken 11.00.