Har ventet 1.318 dager på tiltak:

Beklaget sen saksbehandling

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen beklaget sen saksbehandling i to saker som politikerne i Andøy har vedtatt. – Saksbehandlingen gjør at jeg føler meg som en skurk og må mase, og det vil jeg ikke, sa innbygger Ørjan H. V. Vøllestad.

MÅ FORTSATT VENTE: Ørjan H. V. Vøllestad må fortsatt vente på tiltak etter at han i 2016 tok opp fartsgrensen i sentrum av Andenes. Både ordførere og rådmannen beklages sen saksbehandling. 

Andøy

To saker ble tatt i innledningen av mandagens kommunestyremøte. Den første var et innbyggerspørsmål fra Ørjan H. V. Vøllestad. Spørsmålet er en oppfølging av et innbyggerspørsmål han fremmet i oktober 2016 angående trafikksikkerhet på Andenes.


Snart er alle kommunene i Vesterålen trafikksikker

Andøy fikk bevis på godt trafikksikkerhetsarbeid

– Det står respekt av det arbeidet dere har utført, sa fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) da han torsdag erklærte Andøy som trafikksikker kommune. Og snart kan alle kommunene i Vesterålen smykke seg med tittelen.


I mars 2017 vedtok kommunestyret at skal innføres 30-sone i hele kvadraturen på Andenes fra vestbyen og ned til havna, med unntak av Storgata der det er 50-sone.


Han har ventet 1.156 dager på svar

Ørjan H.H. Vøllestad etterlyser handling etter at han i 2016 tok opp fartsgrensen i sentrum av Andenes. – Jeg håper at jeg blir tatt alvorlig, skriver Vøllestad i en e-post til ordfører Knut Nordmo.


Andøy kommune har fått status som trafikksikker kommune, men Vøllestad lurer på om politikerne virkelig tar trafikksikkerhet på alvor.

– For slik jeg tolker signalene gjennom snart fire år, bryr ikke kommunen seg spesielt mye om sikkerheten til barn og eldre som ferdes langs og på veiene i kvadraturen Andenes, skriver Vøllestad i det nye innbyggerspørsmålet.

– Har den nye ordføreren et nytt forslag til hva dere kan gjøre med den 1.318 dager gamle saken, spurte Vøllestad.


Ørjan Vøllestad får ingen julegave fra kommunen:

Har ventet i 784 dager på svar

15. oktober 2016 hadde firebarnsfar Ørjan Vøllestad samlet nok underskrifter til å fremme et innbyggerinitiativ om 30-sone i sidegatene på Andenes. Han venter fortsatt på svar fra kommunen.


Han fikk ikke noen ny plan fra ordføreren, men en beklagelse fra både rådmann og ordfører om at det hadde tatt ang tid å gjøre noe med kommunestyrets tre år gamle vedtak.

Lyngmoa boligfelt

En annen sak rådmannen måtte beklage, er Lyngmoa boligfelt. Det var Senterpartiets Odd Arne Andreassen som tok opp saken.

Bakgrunnen for spørsmålet var en diskusjon om boligtomter i kommunestyret for en uke siden.

Andreassen viste til at kommunestyret i 2016 bevilget 500.000 kroner for at kommunen skulle leie inn hjelp til detaljprosjektering av Lyngmoa. Beløpet ble senere innarbeidet i kommunens budsjett for 2017.

– Er vedtakene fra 2015 og 2017 fulgt opp, og hva er status i saken, spurte Andreassen.

Privat utbygging?

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen pekte på at det var flere saker som gjorde at dette hadde tatt tid.

Utgangspunktet var at boligfeltet skulle bygges ut i privat regi, men det var ingen utbyggere som meldte seg. Kommunen gikk derfor videre med utbygging i kommunal regi.


Foreslår kommunal utbygging av Lyngmoa

– Ikke en dag for tidlig

Sagaen om boligfelt på Lyngmoa på Bleik er lang, men nå planlegger rådmann Kirsten Lehne Pedersen av kommunestyret skal vedta å skrive siste kapittel.


– Nå har en privat utbygger meldt seg, sa Lehne Pedersen, og la til at det også hadde vært utfordringer med å få underskrevet alle dokumenter knyttet til eiendommene og at det ikke hadde vært nok kapasitet i kommunen til å følge opp saken.

Andreassen lurte på hvorfor det ikke var leid inn ekstern kapasitet slik kommunestyret hadde bevilget penger til.

Det fikk han ikke svar på.