Blir ny viserektor ved UiT

Førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Bård Borch Michalsen, er ansatt som ny viserektor ved UiT.

NY ROLLE Bård Borch Michalsen får mer ansvar.  Foto: Thomas Rollan/UiT

Andøy

Mannen med sterke bånd til Andøy og Vesterålen har kontorsted i Harstad og skal dekke Sør-Troms og Nordland, melder universitetet. UiT har to viserektorer, i Alta sitter Sveinung Eikeland mens Kriss Rokkan Iversen hadde samme rolle i Sør-Troms inntil hun nylig ble valgt som nestleder i det politiske partiet MDG og avsluttet sitt engasjement som viserektor.


Slutter som viserektor på UiT

Viserektor Kriss Rokkan Iversen fratrer sin stilling ved UiT Norges arktiske universitet.


Førstelektor Bård Borch Michalsen er ansatt i stillingen fra 1. juni 2020 og skal følge åremålsperioden til rektor Anne Husebekk, som går fram til 31. juli 2021.

Michalsen jobber ved UiT Handelshøgskolen i Harstad og underviser primært i ledelse, prosjektledelse og kommunikasjon. Han har i tillegg lang erfaring som journalist og redaktør for ulike mediehus i landet, blant annet i Harstad tidende hvor han var ansvarlig redaktør i perioden 2004-2012.


Sterk søkning til beredskapsstudiet ved UiT Harstad

Beredskap, risiko og samfunnssikkerhet er et stadig aktuelt tema i nordområdene, og bachelorstudiet i Internasjonal beredskap ved UiT i Harstad har 40 prosent flere førstegangssøkere, enn i fjor.


Ifølge UiT har han følgende arbeidsoppgaver:

  • Være et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen som i dag utgjør Sør-Troms og Nordland/regionen som i dag utgjør Finnmark og Nord-Troms
  • Være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen
  • Representere bredden i UiTs profil og kompetanse
  • Legge til rette for hensiktsmessige samarbeidsformer med statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere i regionen
  • Ha god dialog og avklare arbeidsdeling med aktuelle enheter og fagmiljø ved hele UiT
  • Ha en faglig koordinerende funksjon for UiT sine campuser og studiesteder i Sør-Troms og Nordland
  • Ha en pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
  • Stimulere til utvikling av campuser og studiesteder i nær dialog med dekaner og instituttledere.