Hadde ansvar for langtidsplanen, men ble fjernet fra P8-prosjekt

Bernt Martinussen ledet arbeidet med Luftforsvarets del av langtidsplanen for Forsvaret fra 2014. Men da P8-flyene kom på banen, ble han skjøvet ut. Til NRK sier han at tror det skjedde fordi han mente Evenes var uegnet som base for flyene.

SPØRSMÅL: Et amerikansk P8 Poseidon-fly går inn for landing på Andøya. Flystasjonen er vedtatt nedlagt. NRK skriver nå at Bernt Martinussen, tidligere sjef for 333-skvadronen, jobbet med langtidsplanen i Forsvarsdepartementet, men fra jul 2015 fikk han ikke jobbe med P8-flyene. Han tror selv det skyldes at han var kritisk til lokalisering på Evenes.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

NRK skriver i dag om forhistorien til vedtaket i 2016 der det ble bestemt at Andøya flystasjon skal legges ned og at Norge skal anskaffe nye overvåkingsfly med Evenes som base.

Du kan lese NRKs sak her.

Martinussen har vært skvadnronssjef for 333-skvadronen på Andøya og kjenner dermed godt til oppgavene som flyene har.

I 2014 begynte han i Forsvarsdepartementet, rett før daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ba forsvarssjefen om et fagmilitære råd.

Det fagmilitære rådet anbefalte nedlegging av Andøya utfra økonomiske hensyn. Orion-flyene skulle erstattes med droner og mindre fly. Dette kunne lett få plass på Evenes.

Forsvarssjefen hadde nye overvåkingsfly på en ønskeliste dersom han fikk mye mer penger.

Boeing på besøk

Martinussen sier til NRK at han flyprodusenten Boeing, som lager P8-flyene, var på besøk på Kjeller utenfor Lillestrøm høsten 2015. US Navy var også med på besøket.

– Jeg var med som en observatør og meningsbryter i de møtene, sier Martinussen til NRK.

NRK skriver at Martinussen ble fjernet fra P8-arbeidet ved juletider 2015. Han har helet tiden ment at Evenes var uegnet som base for overvåkingsflyene. Han tror det var årsaken til at han ble tatt bort fra P8-prosjektet.

– Jeg er litt usikker. Det inntrykket jeg satt igjen med uavhengig av den egentlige grunnen, er at de ikke lenger ville ha meg i vurderingene. Om det var fordi jeg kunne argumentere mot på en god måte eller ikke, aner jeg ikke. Det blir spekulasjoner, sier han til NRK.

– Ikke plass

Han mener at det ikke er plass nok på Evenes, verken til armering av flyene eller allierte fly.

– Andøya har masse plass og fasilitetene. Jeg fikk aldri det til å stemme operativt sett.

Han mener også at det vil få konsekvenser at man i en periode skal både drive på Andøya og Evenes samt ha personell på opplæring i USA.

– Logistisk og operativt sett kan jeg ikke se at det er mulig uten at skvadronen får et kraftig kutt i sin operativitet. Det har vært mitt hovedstandpunkt hele tiden, sier Martinussen til NRK.

– Hvorfor så raskt?

Senterpartiets Liv Signe Navarsete er ikke overrasket over det Martinussen sier. Hun sier at hun aldri har fått svar på hvorfor P8-avgjørelsen skjedde så raskt når forsvarssjefen hadde gitt et annet råd til regjeringen.

– Det jeg setter spørsmålstegn ved er at det skjedde så plutselig og uten noen prosess. Det er en stor investering, både i base og fly, sier Navarsete til NRK.

– Avviser kritikken

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommenterer ikke detaljene i saken, men står fast på at avgjørelsen om å legge ned på Andøya var rett.

– Evenes ble vurdert å gi Forsvaret samlet sett best operativ evne til lavest kostnad. Grunnlaget for regjeringens anbefaling om å samle de maritime overvåkingsflyene og den framskutte operasjonsbasen for kampfly på Evenes var basert på en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske forhold, sier Bakke-Jensen til NRK.