Jakter 13 millioner

Andøypolitikerne starter i dag jakten på 13 millioner kroner. Det er den økonomiske utfordringen Andøy kommune har for å få et regnskap i null mot slutten av året.

For første gang etter korona-viruset skal kommunestyret i Andøy møtes fysisk. Det blir i litt uvante omgivelser i Idrettshallen på Andenes. Mye av møtet kommer trolig til å handle om kommunens anstrengte økonomi og barnehager i Sør-Andøy.

Andøy

I dag møte kommunestyret i Andøy til det første fysiske møtet etter at koronaviruset flyttet alle politiske møter over til internett.

Det blir likevel ikke at vanlig møte. Idrettshallen på Andenes er gjort om til kommunestyresal for å sikre nok avstand mellom deltakerne. Møtet er for øvrig stengt for publikum.

En stor del av møtet kommer til å handle om kommunens økonomi. En rapport fra rådmannen viser at Andøy kommune mangler drøye 13 millioner kroner for å unngå underskudd i år.

En av sakene som skal vurderes i den forbindelse, er nedleggelse av Åse barnhage.

En melding om utbyggingen av Andøya Spaceport skal også behandles, samt fastsetting av planprogram for anleggene til Andfjord Salmon i Breivika og på Fiskenes.

VOL sender møtet fra klokken 11.00.