Mina får busstoppskilt

Mina Iversen 

Andøy

Byggeleder Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune, avdeling Vesterålen lover at busslommen på Myrland skal bli merket med skilt så fort skiltentreprenøren kommer til Andøy. Oppdraget er bestilt.

Det var i september i fjor Mina Iversen (12) gikk ut i Andøyposten og beklaget seg over hvordan turister og andre bilister bruker busslomma som rasteplass, siden det ikke er merket med busstoppskilt. Nå vil ønsket hennes oppfylles.