Andøy avgjør etablering av eiendomsselskap i dag

Formannskapet i Andøy vil i dag avgjøre om Andøy kommune skal starte arbeidet med å opprette et eiendomsselskap, som skal bygge og drive tomta der Andøya Spaceport skal bygges.

Formannskapet i Andøy skal i dag ta stilling til etablering av Andøy Næringspark AS, et selskap som skal bygge og drifte området der Andøya Spaceport skal bygges. Formannskapet skal også prioritere bruk av ekstra midler til vedlikehold.

Andøy

Rådmannen mener at man må gjøre et prinsippvedtak om etablering av selskapet nå, og at selskapet må være operativt i løpet av høsten.

Det er anslått at selskapet må investere rundt 200 millioner kroner i infrastruktur i området der Spaceport skal bygges. Det er leieinntekter fra Andøya Spaceport og eventuelt andre leietakere som skal gi inntekter til selskapet.

Rådmannen skriver i saksutredningen at det er en viss risiko forbundet med investeringen. Etablering av et aksjeselskap gjør at kommunen kun risikerer å tape aksjekapitalen dersom investeringen ikke blir lønnsom.

Det er kommunestyret som skal ta endelig beslutning i sitt møte i september.

Fordeling av krisepakke

Formannskapet skal også avgjøre hvordan Andøy kommune skal bruke rundt to millioner kroner i ekstra midler til vedlikehold av kommunale anlegg. Midlene er en del av den statlige krisepakken i forbindelse med korona-viruset.

Formannskapet inviteres til å bruke pengene slik:

Innbruddsalarm Andenes skole: 225.000 kroner.

Nytt elektrisk anlegg Wigwam barnehage: 250.000 kroner.

Utskifting av kjøl og frys Andenes helsesenter: 350.000 kroner.

Nytt låsesystem Andenes helsesenter: 750.000 kroner.

Oppussing pasientrom Andenes helsesenter: 150.000 kroner.

Utskifting av dør og vindu Rabben: 40.000 kroner.

Ombygging og flytting av vaktrom Dahletun: 75.000 kroner.

Utskifting av gulvbelegg Kiiljordheimen: 150.000 kroner.