Fylkesmannen krever at Forsvaret fjerner forurenset grunn ved Andøya flystasjon

Fylkesmannen i Nordland vurderer å pålegge Forsvarsbygg å utarbeide en tiltaksplan for å få ryddet opp i forurensning ved Andøya flystasjon.

Det er i områdene merket D og F det er funnet forurensing over normnivå, men Fylkesmannen i Nordland ber om at alle områdene blir grundigere undersøkt. 

Andøy

– I tiltaksplanen skal Forsvarsbygg vurdere egnede tiltak for å stanse eller redusere spredningen av forurensning. Som ledd i dette arbeidet må dere bestemme mengdene forurensning i grunnen, avgrense de forurensede områdene og forklare hvordan spredningen foregår. I henhold til naturmangfoldloven skal tiltaksplanen ta hensyn til den samlede belastningen av det foreslåtte tiltaket på naturmangfoldet rundt flystasjonen, og veie den opp mot belastninga fra forurensninga på kort og på lang sikt, heter det i varslet.