Velg Andøy, ikke Tromsø

Troms og Finnmark Høyre har reist en romdebatt. Partiet vil ha ledelsen av Norsk Romsenter til Tromsø.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Det er prisverdig at tromsøavisen Nordlys vil flytte statlige arbeidsplasser ut fra Oslo, men hvorfor skal alt på død og liv flyttes til Tromsø? Avisen gir støtte til Høyre i Troms og Finnmark, som vil flytte Norsk Romsenter (37 arbeidsplasser) fra Oslo til Tromsø. Vi skal på ingen måte kritisere Nordlys for å støtte sin egen by i denne saken, men ved å peke på Tromsø i denne saken, avdekkes et statlig paradoks. Når statlige arbeidsplasser skal flyttes, pekes det så å si alltid på regionsentre, som allerede har god vekst. Folketallet i Tromsø steg med 33 prosent fra 1998 til 2020. I Andøy falt folketallet med 20 prosent i samme periode. Hvorfor er det sånn?

Litt av svaret finner vi i en veileder som regjeringen sendte ut i 2018. Denne handler riktignok om etableringer av nye statlige arbeidsplasser og ikke relokalisering. I denne blir fagetatene bedt om å «ta hensyn til formålet med lokaliseringspolitikken, som er å bidra til lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet.»

Tromsø er et slikt regionalt senter. Det samme er Finnsnes, Bodø, Sortland, Mo, Alta og Hammerfest og en håndfull andre steder i Nord-Norge, men hvis det bare er regionale sentra som skal være aktuelle for relokalisering, vil man – i alle fall geografisk – aldri kunne peke på Andøy. Selv i saker der det er helt naturlig. I denne saken blir dette absurd.

Den operative delen av norsk romindustri er for det meste Andøya Space, og skal Norsk Romsenter først flytte på seg, må Andøy i det minste være et alternativ til Tromsø.

Debatten om ledelsen av Norsk Romsenter må ha kommet litt bardus på ledelsen i Andøy kommune, og ordfører Knut Nordmo oser ikke akkurat av offensivitet når han uttaler til VOL: «Om Norsk Romsenter havner i Tromsø slik Høyre vil, så vel, vel». Nordmo ønsker seg et annet «kjøttbein» – Space Norway, som har 40 arbeidsplasser.

Distrikts-Norge har gjennom de siste tiårene mistet mange tusen arbeidsplasser fordi staten skal drive mest mulig effektivt. Norges romvirksomhet bør bedømmes på samme måte. Lønner det seg å sentralisere skatteoppgaver, posttjenester, teletjenester og polititjenester, må det mest lønnsomme også være å samle romtjenester. I så fall bør sentraliseringen skje på det stedet der utviklingen skal komme de neste tiårene og der den operative virksomheten skjer. Det er på Andøya.

Det er prisverdig at Høyre i Troms og Finnmark reiser en debatt om ledelsen av Norsk Romsenter. Debatten bør tas, og hele den norske romvirksomheten bør legges under lupen.

Det vil være et paradigmeskifte for norsk romindustri når Andøya Space Port bygges, og i alle andre sammenhenger pekes det alltid på hvor smart det er å samle ressursene på ett sted. Derfor hadde det vært hyggelig om Troms og Finnmark Høyre og Nordlys hadde pekt på Andøy i stedet for på seg selv. Det siste er vi allerede vant til.