Veldig lite rømt oppdrettslaks i vesterålsvassdragene

Det var veldig lite rømt oppdrettslaks å finne i vesterålsvassdragene i fjor.

Arkivbilde fra laksefiske i Roksdalsvassdraget. Det er veldig lite oppdrettslaks i eleva.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det viser en rapport fra Fiskeridirektoratet.

I Vesterålens mest lakserike vassdrag, Roksdalsvassdraget, ble det i fjor beregnet at 0,22 prosent av laksen var rømt oppdrettslaks. Buksnesvassdraget og Alsvågvassdraget ble målt til 1,34 prosent.

Forfjordelva har ikke fått beregnet en prosent, men gitt «grønn» status. Det vil si at myndighetene regner med at det er mindre enn fire prosent rømt oppdrettslaks i vassdraget.

145 elever i Norge har samme klassifisering som de fire i Vesterålen. 35 elever – 18 prosent – er moderat påvirket av rømt oppdrettslaks (4-10 prosent innslag) mens 20 elever ble vurdert å ha et høyt innslag av rømt oppdrettslaks.