– Spørsmålet er om E10 skal med i neste års statsbudsjett

Regjeringen er klar til å legge frem proposisjonen om Hålogalndsveien i høst. – En utsettelse vil bety at prosjektet ikke kommer med i neste års statsbudsjett, sier Høyres Jonni Finstad.

STATSBUDSJETT: Høyres Jonny Finstad mener at en utsettelse av E10 nå vil føre til at prosjektet ikke kommer med i neste års statsbudsjett. – Da må det prioriteres i en ny transportplan, og det er en risiko, sier Finstad.  Foto: Innsendt

Andøy

Han reagerer på uttalelsene til Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal og Senterpartiets Wilfred Norlund til VOL tirsdag.

– Dersom Hålogalandsveien ikke kommer med i neste års statsbudsjett, betyr det at veien må prioriteres på nytt i en ny nasjonal transportplan (NTP). Det er en betydelig risiko, sier Finstad.

Spør hvor pengene skal komme fra

Han peker også på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er mot såkalt offentlig privat samarbeid (OPS). Finstad mener at de to partiene da må fortelle hvor de skal hente pengene til E10 fra.

– OPS er finansiering over 25 år. Skal dette deles opp i mindre anbud, må Arbeiderpartiet og Senterpartiet finne 10 milliarder kroner i statsbudsjettet de neste årene. Hvor skal de kutte for å få til det. Om E10 skal finansieres slik, vil det også gjør det vanskeligere for andre prosjekter i Nordland å få finansiering. Det blir et økonomisk gap som må fylles, og det kan bety økt bompengeandel. Det er neppe Fremskrittspartiet begeistret for, så jeg skjønner ikke hvorfor Frp vil dele opp anbudet nå., spør Finstad.

– Grei diskusjon

Han sier at Høyre er med på å diskutere størrelsen på anbud, men at det ikke kan skje i denne saken.

– Størrelsen på anbudene er en grei diskusjon som vi gjerne tar, men i denne saken kommer det i 12. time. Det har vært jobbet fire år med dette prosjektet og man er snart klar til oppstart, sier Finstad.