Dette vil Forsvaret beholde på Andøya

Tirsdag ble anbefalingen fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen lagt frem. Forsvaret vil fortsatt eie store deler av flystasjonen, blant annet alt av hangarer og sheltere.

FLYSTASJONEN: Forsvaret vurderer å avhende alt som er merket grønt i kartet. Forsvaret skal fortsatte eie alt som er merket gult, men byggene kan leies ut til sivile formål. Området merket lilla kan avhendes før 2023 og det som er merket blått er området der Forsvaret skal ha virksomhet. 

Andøy

– Forsvaret skal fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023, men i begrenset omfang. Forsvaret planlegger å flytte virksomhet som fremdeles skal bli på Andøya innenfor et mindre område i nord-øst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette området for å opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, heter det i dokumentet som er signert viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef for forsvarsstaben.

Det som Forsvaret fortsatt skal eie kan leies ut til sivil virksomhet, men med en beredskapsklausul. Forsvaret skal imidlertid ikke benytte dette til øvelser og trening av egne eller allierte styrker.

Etterretningstjenesten

Spørsmålet er jo om man får næringsliv til å etablere seg i bygg som Forsvaret skal eie og der det trolig blir begrenset med muligheter for å bygge nytt eller utvide byggene.

– Det er imidlertid allerede åpnet for noe utleie av infrastruktur på flystasjonen til sivile aktører. Slike forespørsler vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot en vurdering av Forsvarets krav til sikkerhet. Forsvaret er positive til løsninger som gir sivil tilgang til områder i sør-vest, samt adkomst til C5 flyoppstillingsplattform. Dette betinger imidlertid at perimetergjerde rundt flystasjonen og flyoperative flater flyttes slik at Forsvarets og Avinors krav til perimetersikring opprettholdes, heter det i anbefalingen.

Forsvaret skal bare ha virksomhet i bygget som tilhører etterretningstjenesten, Hangar H, hovedkvarteret og skvadronsbygget.

Før 2023

Det er også definert et mindre områder som kan avhendes før 2023.

– Endringene som er foreslått krever at det etableres ny perimetersikring rundt selve flyplassen og tilhørende flyoperative flater i henhold til Avinors regelverk, står det i anbefalingen.