Hvor mange bor på landbrukseiendommer i Andøy?

212 færre i Andøy på ti år

Det er nå drøye 500 personer som bor på et landbruk i Andøy kommune. Antallet blir mindre år for år.

BOSATT PÅ LANDBRUkseiendommer: Dagens statistikksak tar for seg den årlige oppdateringen på antall landbrukseiendommer i norske kommuner, og hvor mange personer som bor der. Illustrasjonsfoto: Mette-Helene Berger Amundsen 

Andøy

Den årlige oppdateringen på antall landbrukseiendommer som finnes i hver norsk kommune, er klar. Den inneholder også informasjon om hvor mange personer som er bosatte der. Og dermed også hvor stor andel av befolkningen som bor på et landbruk. Tallene gjelder ved inngangen til 2020, og vi har også sett nærmere på utviklingen de siste ti årene.