Full barnehagedekning i Andøy

Enhetsleder barnehage, Merete Olsen, sier at Andøy kommune har full barnehagedekning. Andenes sine fire barnehager er nå fulle, mens det fortsatt er ledige plasser på Bleik, Skolestua og i Risøyhamn.

barnehagedekning: Enhetsleder Merete Olsen sier at de «server» fortløpende de som søker barnehageplass. Akkurat nå er det 11 ledige plasser fordelt på Bleik, Dverberg og Risøyhamn. foto: mette-helene berger Amundsen 

Andøy

Alle som fyller 1 år innen utgangen av november har rett til barnehageplass. Olsen sier at alle søkere fikk den plassen de hadde krav på ved hovedopptak. 1. september ble alle på venteliste tatt inn.