Boeing inngår forpliktende samarbeid på Andøya

Boeing og Andøya Space har inngått et samarbeid for å etablere Europas første kapasitet for oppskyting av små og mellomstore satellitter. Samarbeidet understøtter også Boeings plan for industriell deltakelse knyttet til Forsvarets anskaffelse nye maritime overvåkningsfly på Evenes.

Boeing inngår samarbeid med Andøya Test Center.  Foto: Pressemelding

Andøy

Det går fram av en pressemelding som Andøya Test Center AS har sendt ut via NTB.

Partnerskapet vil bidra til Norges ambisjon om å også bli det ledende testsenteret for autonome luftfartøy.

Avtalen har som målsetting å forbedre evnen til Andøya Space til å gjennomføre avansert test og eksperimentering for det norske Forsvaret og NATO, heter det i pressemeldingen.

– Dette partnerskapet vil bidra til å fremme norsk industris evner og konkurransekraft innen autonome luft-systemer og oppskytninger til verdensrommet, sier Maria Laine. Hun er vice president of International Strategic Partnerships i Boeing.

– Størrelsen, omfanget og den strategiske verdien av våre samarbeidsmuligheter, som denne med Andøya Space, forsterker vårt strategiske partnerskap med Norge, og demonstrerer vår forpliktelse til å fylle våre lovnader.

Andøya Space regner med at testsenteret vil bli styrket gjennom den nye avtalen med Boeing. Det vil skje gjennom anskaffelse av nye kapasiteter som fly til bruk for testing samt etablering av nettverk for fjernmålinger i Arktis, såkalt «Integrated Remote Sensing for the Artic» (IRSA).

Inkludert i nettverket er et kommando- og kontrollsystem levert av Boeing. IRSA-nettverket vil knytte Andøya Space sammen med test-lokasjoner i andre arktiske land.

– Partnerskapet med Boeing med spesielt fokus på avansert testing og autonome luftfartøy er et stort steg i retning av våre strategiske målsetninger. Denne avtalen vil sterkt forbedre våre evner gjennom anskaffelse av flybårne plattformer for test og utvikling, sier Gunnar Jan Olsen, daglig leder ved Andøya Test Center AS, som er et datterselskap av Andøya Space.

Ifølge pressemeldingen vil den nye avtalen med Andøya Space understøtte Boeings plan for industriell deltakelse relatert til Forsvarets anskaffelse av 5 P-8A Poseidon maritime overvåkningsfly.