Narom samarbeider med skolene i Vesterålen

– Allerede før jul skal samarbeidet konkretiseres, sier Arne Hjalmar Hansen i Narom AS etter underskrivingen av en samarbeidstavtale med Regionalt Kompetansekontor (RKK) i Vesterålen.

AVTALE: Arne Hjalmar Hansen i Narom AS og Jan Steinar Eilertsen i RKK Vesterålen gratulerer hverandre med samarbeidsavtalen som ble underskruvet fredag 23. oktober .  Foto: Jørn Aune

Andøy

Hansen sa før at avtalen ble underskrevet at Narom (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) har hatt samarbeid med enkelte skoler i Vesterålen, men ikke en samarbeidsavtale med alle de seks kommunene.

– Vi skal sammen initiere og gjennomføre tiltak for å styrke rekrutteringa til realfag og teknologi i regionen og underbygge læreplanmålene i realfagene i de nye læreplanene som kommer, sa Hansen.

– Det er artig og positivt at Andøya Space strekker seg ut mot kommunene og ønsker samarbeid med skolene. Initiativet har blitt godt mottatt av alle oppvekstsjefene. VI har testet litt samarbeid tidligere. Det fungerte veldig bra og var en opplevelse for de elevene som var med. Jeg har god tro på at dette kan bli bra for mange i Vesterålen, sa Jan Steinar Eilertsen, som er daglig leder i RKK Vesterålen.

Før jul

Narom er i kontakt med rundt 5.500 lærere, studenter og elever hvert år, og rundt 2.000 av kommer til Andøy for å delta i ulike aktiviteter knyttet til Andøya Space sine fasiliteter i Oksebåsen.


Hansen vil komme raskt i gang med samarbeidet.

– Det vil materialisere seg ganske snart. I den avtalen vi har skrevet under skal det etableres et kontaktutvalg mellom oss og RKK. Vi har en ambisjon om at vi skal ha et møte i det kontaktutvalget i løpet av en måneds tid. Vi har uformelt snakket om en del prosjekter og samarbeidsaktiviteter, så før jul skal vi begynne å konkretisere hvordan dette materialiserer seg, sier Hansen.