Andøy brukte helsesykepleier til koronaarbeid

En rekke sårbare mennesker i Norge har opplevd isolasjon og kutt i tjenestetilbud som følge av korona-pandemien. Andøy var en av kommunene som flyttet ressurser fra arbeid med barn og unge til koronaarbeid.

HELSESYKEPLEiER: Her er Andøy kommunes koronateam i august. VG skriver at Andøy var en av 40 kommuner i Norge som satte helsesykepleiere til koronarelatert arbeid selv om det i mars og april ikke var smitte i disse kommunene. Foran smittevernlege Hedda Mørch. Bak fra venstre helsesykepleier Julie Jacobsen, sykepleier Monica Skogvoll og sykepleier Silje Thanke. Daværende smittevernlege Anders Stave er også en del av teamet, men var forhindret i å delta da bildet ble tatt.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

VG skrev søndag at helsesykepleiere i 234 norske kommuner ble bedt om å løse koronaoppgaver i mars og april. Helsesykepleierne er spesialutdannet for å følge opp sårbare barn og unge.

Mandag skriver VG og også i 40 kommuner uten smitte i mars og april ble helsesykepleiere satt til å utføre koronarelatere oppgaver. En av disse var Andøy kommune. Andøy fikk de første smittetilfellene i august.

Også da var helsesykepleieren en del av kommunens koronateam.

– Nødvendig

– Det var nødvendig å omdisponere en rekke forskjellig helsepersonell for å ivareta koronarelaterte oppgaver. Det gjaldt helsesykepleiere, men også fastleger, helsesekretærer og fysioterapeuter, skriver Beathe Andersen i et svar til VG. Hun er enhetsleder helse og familie i Andøy kommune.

VG skriver at Helsedirektoratet ikke har anbefalt kommunene å bruke helsesykepleiere til koronaoppgaver, men at man er kjent med at mange kommuner reduserte tilbudet til barn og unge da skolene stengte.

VG skriver videre at Helsedirektoratet 17. april ba kommunene om opprettholde eller gjenopprette et normalt helsetilbud til barn og unge.

VG skriver at de fleste helsesykepleierne var tilbake i normal jobb igjen da skolene startet i august.