Én ny smitta i kommunen – tilfelle nummer 13 i Andøy

–Vi har en nærkontakt som har testet positivt på covid-19. Da har vi tilfelle nummer 13 i vår kommune, sier kommunelege i Andøy, Astrid Holm.

Kommunelege i Andøy, Astrid B. Holm.  Foto: Innsendt

Andøy

Det var på forhånd ventet at det ville bli svært få eller ingen nye smitta etter utbruddet. Nå er det en nær nærkontakt til en smittet, som har testa positivt.

– Vi hadde regna med det, svært få eller ingen nye smitta. Han som har testet positivt har ingen nye nærkontakter, og har vært i karantene, sier kommunelege i Andøy, Astrid Holm, som venter på fortløpende prøvesvar i løpet av mandag og tirsdag.

Hun tilføyer at de ikke blir oppringt om de negative svarene, kun de positive, og dermed tar det litt lengre tid før de får registrert de negative prøvesvarene.

– Vi har så god kontroll på situasjonen som overhodet mulig, sier kommuneoverlege Astrid B. Holm.

Færrest mulig

– Poenget med karantene er å ha færrest mulig nærkontakter. Når man er i karantene, har man vært i nærkontakt en positiv smitta. Hele poenget med karantene er å ha så få nærkontakter som mulig, poengterer hun.

Noen av nærkontaktene er elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Disse er testet og er i karantene. Kommuneoverlegen vurderer at det er trygt å holde skolene åpne, og vurderer denne situasjonen fortløpende.

Testing fritar ikke for karantene i ti dager.

– Det er svært viktig. Du kan bli syk etter at du har testet deg. Vi tilbyr alle i karantene å bli testa dag på dag åtte. Er du da frisk og negativ på dag ti, så er du svært sikker, sier hun.

Ikke aktuelt med lokale tiltak

Dersom en har mistanke om at man kan være smittet av korona bør en teste seg. Koronatelefonen er åpen fra mandag til fredag, fra klokka 09 til 12. Telefonnummeret 941 79 513. Flere har spurt om hva man skal gjøre dersom man i en helg tror man kan være smittet. Kommuneoverlegen svarer:

– Hold deg for deg selv hjemme. Når mandagen kommer, tar du kontakt med fastlege eller ringer koronatelefonen. Hvis du er alvorlig syk, ringer du legevakt på telefon 116117. Er du kritisk syk ringer du 113, sier Astrid B. Holm.

Per i dag er det ikke nødvendig å innføre lokale tiltak.

– Det vil vi også vurdere fortløpende. Fra nasjonalt hold er det anbefalt hjemmekontor for de som kan. Det gjelder også for Andøy; kan du ha hjemmekontor så bør du det, sier hun.

Ingen sure miner

– Vi testa 38 personer i går og alle de er i karantene. Vi fikk testa alle de i karantene, også er det fem i andre kommuner, som også var generert av dette utbruddet vårt, sier Holm som har hatt ei svært travel helg.

– Det er mye logistikk og informasjon som skal ut. I stor grad er det telefonjobb, i tillegg til at vi gjorde massetesting i går, og det tok noen timer. Vi testa utenfor legekontoret, med en i smittevernutstyr utenfor, og folk som kjører frem i bil, en og en. Da går det går veldig radig, sier hun.

Kommunelegen roser folk som stilte til massetestingen.

– All ære til folk som stilt opp, det var ingen sure miner for litt ventetid og alle var veldig positive og fornøyde med å bli testa. Det var fint å oppleve, sier hun.

Mer vanlig med munnbind

De generelle rådene er viktigere enn noensinne å følge:

– Man skal ha færrest mulig nærkontakter, unngå unødvendig reise, ha avstand til folk og sprit hender, oppfordrer Holm

Hun tror munnbind vil bli et mer vanlig syn også i vår region.

– Munnbind vil nok bli mer normalisert i vår region også etter hvert. Nå er ikke vi så tett på hverandre som andre steder, men ved bruk av buss, drosje og butikker kan det bli mer vanlig. I hvert fall hvis en selv er syk ifra før. Om man er i risikosonen for å bli ekstra syk hvis man får dette viruset, da bør man beskytte seg så godt man kan, sier Holm.