Får likevel trafikksikkerhetsmidler til å regulere sikrere skolevei

Byggesaksbehandler Andreas Thanke har en gladnyhet å komme med: Andøy kommune taper likevel ikke trafikksikkerhetsmidlene til reguleringsplan for fortau.

fortau: Reguleringsplanen for fortau i Kongshaugveien legges ut til høring etter behandling i formannskapet 9. november. arkivfoto 

Andøy

I Andøyposten 16. oktober uttalte teknisk sjef, Arne Blix, at de ikke rekker å få godkjent reguleringsplanen, til fortau mellom Andenes skole og Kongshaugveien, politisk innen fristen Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg hadde satt, som var 31. oktober.