Åknes og Haugen får egne skilt

Bygdene Haugen og Åknes på sørvestsiden av Andøy får nå egne stedsnavnsskilt. Det har Statens vegvesen avgjort.

ÅKNES: Skiltet til Åknes skal plasseres rett etter avkjørselen til høyre i bildet. 

Andøy

Det er Svein Midtun og Åknes grunneierlag som har tatt opp saken.

SØRMELA: Sørmela er den eneste av de tre bygdene langs fylkesvei 7700 som i dag har stedsnavnskilt.  Foto: PrivatMidtun peker på at det i dag kun er gården Sørmela som har eget stedsnavnskilt og at turister ofte lurer på når de er på Åknes.

– Dette er på grunn av at når du svinger inn på Åknes-veien, møter du et blått stedsnavneskilt hvor det står Sørmela. Sørmela er gårdsnavnet til og med Haugdalselva, hvor det er satt opp skilt for Sørmela når en kjører ut av gården. Her må det skiltes riktig, og da må det komme opp skilt ved elva med stedsnavnet Haugen som går til skille mellom Haugen og Åknes, og nytt navneskilt med Åknes. Vise versa skilting ut av gårdene, skriver Midtun i en e-post til Andøy kommune 21. august i fjor.

Grunneierlaget

Saken er imidlertid eldre enn det.

HAUGEN: Haugdalselva går i rør under fylkesveien helt i forkant av bildet. Skiltet til bygda skal plasseres rett etter at man har krysset elva. 

– Dagens skilting er ikke tilfredsstillende. Bebyggelsen som kommer etter SØRMELA har ingen skilting. Dette mener vi er uakseptabelt. De som kjører mot ÅKNES burde slippe å bruke trippteller på kjøretøy eller målebånd for å vite om, eventuelt når, man er kommet til HAUGEN og eller ÅKNES. Det er langt i fra alle som vet hvor de ulike stedene ligger, skrev Ronny Nilsen i Åknes grunneierlag i et brev til Andøy kommune 28. februar i 2018.

Fylkesvei

Bygdene ligger langs fylkesvei 7700, og det er da Nordland fylkeskommune som er veieier.

Veien er til tider i svært dårlig stand.

Kommunen tok saken videre med fylkeskommunen som anbefalte skilting.

SKILT: Kartet viser hvor stedsnavnskiltene for bygdene Haugen og Åknes blir plassert. 

Statens vegvesen har nå bestemt at det skal settes opp blå stedsnavnsskilt for bygdene Haugen og Åknes. Plasseringen av skiltene er bestemt i samråd med Andøy kommune.

– Vurderingen er i henhold til gjeldende lovverk som lov om stadnamn, vegtrafikkloven, skiltforskriften og skiltnormalen, skriver Jan Åge Karlsen, som er seksjonssjef i Statens vegvesen.

– Jeg er fornøyd med vedtaket. Det er tre gårder langs veien og folk kjører helt til enden av fylkesveien og lurer på om de fortsette på den dårlige veien mot Sandnes for å komme til Åknes, sier Midtun til VOL.