Kombo som gir jobb og utdanning

Voksenopplæringen på Andenes er en sentral institusjon for integrering av bosatte flyktninger i Andøy. I tillegg til å tilby grunnskoleutdanning og norskkurs, og være et sosialt møtepunkt, har man og tidligere tilbudt yrkesutdannelser som bussjåfør.

Hadidja Hangi, Bereket Negasi Chegir og Mwashiti Kanyere er veldig klare for jobb og utdannelse.   Foto: Tord Viken

Andøy

– Men nå vil vi fokusere vi på fagutdannelse i yrker som vi har behov for her i Andøy, bussjåførene forsvant til Tromsø og Kristiansand, sier rektor Stig Johansen ved voksenopplæringen.