Raja med lunken holdning til hva staten kan gjøre for The Whale

– Hva vil kulturministeren foreta seg for at staten kan bli en viktig aktør og medspiller som snarlig kan bidra til realiseringen av The Whale på Andenes. Det har Fremskrittspartiets Kjell Børge Freiberg spurt Abid Q. Raja om. Svaret er en ganske lunken holdning.

LUNKEN: Kjell Børge Freiberg (Frp) vil vita hva kulturminister Abid Q. Raja (V) vil gjøre for å bidra til at The Whale på Andenes skal bli en realitet. Raja har gitt et noe lunkent svar..  Foto: VOL/NTB

Andøy

Freiberg peker på at The Whale kan gi mellom 30 og 40 arbeidsplasser i Andøy og at det er snakk om en investering på 455 millioner kroner. Freiberg trekker også frem at Andenes er et av de beste stedene i verden for å oppleve kval.

– The Whale skal kombinere den ypperste standard fra museum, natursenter og forskning til noe nytt. Det står solide private og lokale interesser bak The Whale. Eierne av The Whale AS vil sammen med offentlige institusjoner realisere The Whale som et stedsutviklingsprosjekt og et fyrtårn for reiselivet i Norge og Nord-Norge. De største eierne i The Whale AS har alle sterke relasjoner til Andøy, og har tatt dette initiativet også som følge av de særdeles negative konsekvenser nedlegging av Andøya Flystasjon får for regionen, skriver Freiberg i begrunnelsen for spørsmålet.

Nordland fylkeskommune ga nylig grønt lys for at arbeidet med The Whale kan fortsette.

Lover ingen ting

Kulturministeren lover imidlertid ingen støtte til The Whale.

– Kulturdepartementet kjenner dette prosjektet først og fremst gjennom media samt noe informasjon tilsendt oss i mai i år. Jeg ble også orientert om prosjektet under en reise i Nordland i sommer. Initiativtakerne har nylig også bedt om et møte, men det foreligger ingen søknad om Kulturdepartementets finansielle medvirkning, skriver Raja i svaret, og minner om at fristen for å søke støtte til denne typen prosjekter er 1. januar 2021.

– Kulturdepartementet har medvirket til en rekke investeringsprosjekter i denne regionen i de senere årene, deriblant Museum Nords hurtigrutemuseum på Stokmarknes og Jektefartsmuseet i Bodø. Det foreligger dessuten ytterligere noen store investeringssøknader fra samme område, som departementet ikke har funnet rom for å prioritere så langt, deriblant Skrei-prosjektet i Vågan, Lofoten, og Luftfartsmuseets Kald krig-museum i Bodø, skriver Raja, og viser til at en søknad fra The Whale vil måtte vurderes opp mot disse prosjektene og et 30-talls andre prosjekter fra hele landet.

– Vil søke

– The Whale vil kanskje være i posisjon til å søke støtte både fra Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har en plan om å få avklart statlig støtte til prosjektet i løpet av 2021, så vi vil ha inne en søknad og vi vil søke innenfor fristen. Vi jobber også målrettet med å få på plass finansiering både fra kommune, fylkeskommune og private eiere slik at vi har en god sak når vi går til staten, sier Børre Berglund, som er daglig leder i The Whale.

Vil møte Raja

Berglund sier at Andøy kommune inviterte Raja til Andøy før jul for å informere om The Whale.

– Det passet ikke, blant annet på grunn av pandemien. Derfor har vi snudd på det og ber om et møte med ministeren i Oslo slik at han kan få all den informasjonen om The Whale som han trenger, sier Berglund.